อัยการสูงสุด โต้ ไม่เคยเห็น ร่างสัญญาจัดซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา

อัยการสูงสุด โต้ ไม่เคยเห็น ร่างสัญญาจัดซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา

อัยการสูงสุด โต้ปมร้อน ไม่เคยเห็น ร่างสัญญาจัดซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา ไม่เคยมีหน่วยงานใดส่งให้

หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สังคมไทยมีประเด็นร้อน เกี่ยวกับสาเหตุที่ว่าทำไม ประเทศไทย ถึงได้วัคซีน ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา ล่าช้า ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
นพ.บุญ ถามผู้ผลิต ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ไทยได้ วัคซีนโควิด ล่าช้าเพราะ?
อัยการสูงสุด โต้ ไม่เคยเห็น ร่างสัญญาจัดซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา

ล่าสุด ทางด้าน สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ชี้แจงกรณีการตรวจร่างสัญญาจัดซื้อ วัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) ตามที่มีบุคคลให้ข่าวทางสื่อมวลชนว่าสัญญาจัดซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ยังไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ เพราะ องค์การเภสัชกรรม ยังไม่ได้เซ็นสัญญาจัดซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) กับผู้ขาย เพราะการตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ยังคงค้างอยู่ที่ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นเวลาหลายเดือนแล้ว

สำนักงานอัยการสูงสุดขอชี้แจงว่า

1.ข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริง เพราะ ไม่เคยมีหน่วยงานใดหรือองค์กรใดส่งร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างแต่อย่างใด

2.ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการสูงสุด เคยได้รับการร้องขอจาก องค์การเภสัชกรรม ให้ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาตรวจร่างสัญญาให้กับองค์การเภสัชกรรมแล้วเสร็จภายใน 1 วัน และ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับการร้องขอจาก สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ กรมควบคุมโรค ให้ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) ซึ่งทั้งสองสัญญา สำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาตรวจร่างสัญญาให้กับสองหน่วยงานดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 5 วัน เท่านั้น โดยการพิจารณาตรวจร่างสัญญาดังกล่าวข้างต้น สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ

สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ที่สังคมไทยเรากำลังเผชิญอยู่และเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมมือร่วมใจในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ล่วงพ้นไป สำนักงานอัยการสูงสุด จึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอันดับแรก

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co