อินเดีย ยกเลิกเที่ยวบินกลับไทย เหตุ คนไทยลงทะเบียนกลับน้อย

อินเดีย ยกเลิกเที่ยวบินกลับไทย เหตุ คนไทยลงทะเบียนกลับน้อย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน กลับไทย เหตุคนไทยลงทะเบียนกลับน้อยกว่าจำนตวนขั้นต่ำ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประกาศยกเลิกการเดินทางกลับประเทศไทย ในวันที่ 1 พ.ค.64 ที่จะถึงนี้ โดยให้เหตุผลว่า มีจำนวนคนไทยลงทะเบียนกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่สายการบิน Air India กำหนด จึงทำให้สายการบิน Air India ไม่เปิดรับผู้โดยสารเที่ยวบินเส้นทางกรุงนิวเดลี – กรุงเทพมหานคร ในวันดังกล่าว

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการเดินทาง

สำหรับคนที่ลงทะเบียนกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินวันที่ 1 พ.ค.64สามารถเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินวันที่ 15 หรือ 22 พ.ค.64 ได้

สามารถเข้าไปอ่านรานละเอียดได้ที่ลิงก์นี้นะคะ : การยกเลิกการเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงอำนวยความสะดวกสำหรับเที่ยวบินวันที่ 15 และ 22 พ.ค. 64 โดยวันที่ 15 พ.ค.64 เป็นเที่ยวบินที่ได้รับโควตา การกักตัวในสถานกักกันตัวของรัฐ (State Quarantine) ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และเที่ยวบินวันที่ 22 พ.ค.64 เป็นเที่ยวบินที่ไม่ได้รับโควตาการกักตัวใน State Quarantine ซึ่งผู้ที่จะเดินทางในวันที่ 22 พ.ค.64 จะต้องเข้ารับการกักตัวที่สถานกักกันตัวของรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine) ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co