บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ติดโควิดเพิ่ม 10 ราย

รพ.ราชวิถี ประกาศ พบบุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 10 ราย งดเข้า-ออก รพ.หากไม่มีความจำเป็น
บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ติดโควิดเพิ่ม 10 ราย

โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศ ตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 10 ราย!

(9 เม.ย.64) ซึ่งจากการที่โรงพยาบาลบาลราชวิถี ตรวจพบแพทย์ประจำบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการควบคุมโรคได้ดำเนินการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มอีก 10 ราย

ทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นต้องงดและลดการให้บริการบางส่วน และงดการเดินทางมาโรงพยาบาล หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co