เงียบเหงาสุดในรอบ 90 ปี สนามบินเชียงใหม่ เหลือ 0 เที่ยวบิน

ภาพประวัติศาสตร์ของท่ากาศยานเชียงใหม่ที่เงียบเหงาที่สุด นับตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2466
เงียบเหงาสุดในรอบ 90 ปี สนามบินเชียงใหม่ เหลือ 0 เที่ยวบิน

ภาพประวัติศาสตร์ปิดสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินเหลือศูนย์เที่ยว!

(22 ก.ค.64) นี่คือ บรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่เงียบเหงาที่สุดในประวัติศาสตร์ เที่ยวบินกลายเป็นศูนย์ หลังจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ประกาศห้ามสายการบิน บินเข้า-ออก และรับส่งผู้โดยสารในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ตามที่ ศบค.กำหนด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

บรรยากาศที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เคาท์เตอร์สายการบินต่าง ๆ รวมทั้งร้านค้าต่าง ๆ พากันปิดให้บริการ พื้นที่บางส่วนที่ไม่ได้ใช้งานมีการปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงาน มีเพียงเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เข้ามาคอยดูแลความเรียบร้อย เพียงไม่กี่คน ภาพบรรยากาศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้เจ้าหน้าที่พากันใจหาย ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ของท่ากาศยานเชียงใหม่ที่เงียบเหงาที่สุด นับตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2466

นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรศรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังการตามคำสั่งของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในการปิดสนามบิน 14 วัน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามคำสั่งเมื่อทำการปิดทุกอย่างภายในอาคารและเมื่อเที่ยวบินเป็นศูนย์แล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการลดการใช้พลังงานด้วยและจะเปิดไฟแสงสว่างเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนร้านค้าภายในตัวอาคารผู้โดยสารได้ปิดการให้บริการทั้งหมด เนื่องจากไม่มีผู้โดยสาร อย่างไรก็ตามยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยภายในตัวอาคาร

ช่วงเวลาปิดให้บริการนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหมได้ใช้โอกาสปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่อาจชำรุดทรุดโทรมหรือพื้นที่บางจุดที่ไม่สวยงาม เพื่อให้พร้อมหลังมีการเปิดให้บริการได้ตามปกติอีกครั้ง การแพร่ระบาดโรคโควิด ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง จากช่วงเวลาปกติที่เคยมีเที่ยวบินต่อวันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศวันละกว่า 250 เที่ยวบิน มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละเกือบ 20,000 คน เมื่อโควิด ระบาดช่วงกลางปี 2563 เที่ยวบินและผู้ใช้บริการลดลงครึ่งต่อครึ่ง ล่าสุดตั้งแต่ต้นปี 2564 เที่ยวบินยังคงลดต่อเนื่องตามสถานการณ์ ล่าสุดวันที่ 20 ก.ค.64 เหลือเพียง 6 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารไม่ถึง 1,000 คน ก่อนที่จะงดเที่ยวบินตามประกาศ กพท. ในวันที่ 21 กรกฏาคม ที่ผ่านมา

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co