เจ๋ง จุฬาฯ เร่งวิจัย นวัตกรรม ตรวจโควิด ตรวจได้เยอะ และ รู้ผลเร็ว

เจ๋ง หมอธีระวัฒน์ เผย จุฬาฯ เร่งวิจัย นวัตกรรม ตรวจโควิด ตรวจได้เยอะ และ รู้ผลเร็ว
เจ๋ง จุฬาฯ เร่งวิจัย นวัตกรรม ตรวจโควิด ตรวจได้เยอะ และ รู้ผลเร็ว

จากกรณีที่มีผู้คนจำนวนมากต้องการตรวจหาเชื้อโควิด ซ้ำต้องใช้ระยะเวลารอผลตรวจค่อนข้างนาน บางรายต้องรอผลข้ามวัน!

ล่าสุด ศาสตราจารย์ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาวิธีการตรวจหาชิ้นส่วนของโปรตีนโควิด-19 และโปรตีนตอบสนองการติดเชื้อในน้ำลาย และจากตัวอย่างอื่น ๆ ด้วยการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ขั้นสูง ด้วยกระบวนการแมสสเปกโตรเมตรี ซึ่งสามารถตรวจจับไวรัสในตัวอย่างจำนวนมากได้ โดยใช้เวลาไม่นาน

จากการศึกษาตัวอย่างน้ำลาย และตัวอย่างอื่น ๆ จากผู้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการ และไม่มีอาการ พบว่า สามารถตรวจพบโปรตีนจากไวรัส และโปรตีนตอบสนองต่อไวรัสโควิดสายพันธุ์ปกติ รวมถึงสายพันธุ์สายพันธุ์อินเดีย อังกฤษ และแอฟริกาใต้ ได้อย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจด้วย พีซีอาร์ ในตัวอย่างที่ได้จากการแยงจมูกและลำคอ แม้ในตัวอย่างที่มีปริมาณไวรัสจำนวนไม่มากก็ตาม

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ด้วยตัวอย่างน้ำลาย จากผู้ป่วยที่ได้ผลบวก ด้วยการตรวจ พีซีอาร์ โดยวิธีแยงจมูก 87 ราย และตัวอย่างลบ 93 ราย พบว่าตรงกัน และมีตัวอย่างที่อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์อีก 915 ราย จากพื้นที่ และจากคลังที่มี 44,300 ตัวอย่างตั้งแต่ที่มีการระบาด

กระบวนการวิเคราะห์และแปลผลนี้ ทำโดยการประมวลข้อมูลจากปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ด้วยเครื่อง เพื่อช่วยให้มีความสะดวก และตัดสินผลของการวิเคราะห์ได้โดยใช้เวลาไม่นาน และอยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตรโปรแกรม

อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวยังไม่ได้มีการนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องทำการประเมินความไว และความแม่นยำ ในตัวอย่างที่มากขึ้น โดยจะทำให้กระบวนการเรียนรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือเกิดความแม่นยำสูงสุด

จุดประสงค์ที่จะใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการคัดกรองการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ และมีความสะดวกในการเก็บตัวอย่าง เช่น น้ำลาย ที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน ทำให้เกิดความประหยัดในการตรวจคัดกรองคนจำนวนมาก เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งยังคงสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์โรคระบาด

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โปรตีนยังสามารถผันไปใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษากลไกการตอบสนองทางร่างกายของผู้ติดเชื้อแต่ละราย และสามารถขยายขอบเขตในการวิเคราะห์วินิจฉัยโรคติดเชื้อชนิดอื่น ๆ รวมทั้งกรณีโรคไม่ติดเชื้ออย่างอื่น เช่น โรคสมองเสื่อมในแบบต่าง ๆ โรคในกลุ่มความผิดปกติของระบบเผาผลาญและภูมิคุ้มกันต่าง ๆ

ถือเป็นอีกหนึ่งความหวังของคนไทยนะคะ หากวิจัยนี้เสร็จสินสมบูรณ์ ต่อไปเราอาจจะสามารถเข้าถึงการตรวจ และรู้ผลอย่างรวดเร็ว สู้ๆ ค่ะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co