เชียงราย ประกาศด่วน! ผู้โดยสารเวียดเจ็ท เที่ยวบิน VZ132 วันที่ 8 พ.ค. 64 สังเกตตัวเอง 14 วัน

เชียงราย ประกาศด่วน! ผู้โดยสารเวียดเจ็ท เที่ยวบิน VZ132 วันที่ 8 พ.ค. 64 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแม่ฟ้าหลวง เวลา 13.30 – 14350 น. สังเกตตัวเอง 14 วัน
 เชียงราย ประกาศด่วน! ผู้โดยสารเวียดเจ็ท เที่ยวบิน VZ132 วันที่ 8 พ.ค. 64 สังเกตตัวเอง 14 วัน

เชียงราย ป่วยโควิดเพิ่ม 6 ราย!

วันนี้ (13 พ.ค. 64) จ.เชียงราย มีผู้ ติดเชื้อโควิด เพิ่มขึ้น 6 ราย ทำให้ผู้ป่วยสะสมรอบที่สามตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. จนถึงปัจจุบัน รวม 504 ราย รักษาหายแล้ว 407 ราย รักษาอยู่ 95 ราย และในวันนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย อายุ 75 ปี ซึ่งก่อนหน้าเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว 2 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จ.เชียงราย โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้หารือเกี่ยวกับการสืบสวนโรคกรณีที่พบผู้ป่วยที่เดินทางมาจาก คลองเตย เป็นหญิง อายุ 40 ปี ชาวแม่จัน ที่ไปทำงานใน กทม. และพักอาศัยอยู่ในย่าน คลองเตย และเดินทางกลับมาที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 8 พ.ค. 2564 จากสนามบินสุวรรณภูมิ มายังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ด้วยสายการบิน เวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ132 ซึ่งผู้ป่วยได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ คลองเตย ในวันที่ 7 พ.ค. 2564 ไม่รอฟังผลและทำการขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินดังกล่าว โดยนั่งอยู่แถวที่ 3 ทำให้ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้าง รวมทั้งภายในเครื่องกลายเป็นผู้เสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อโควิดได้

จ.เชียงราย จึงออกประกาศ ขอให้ผู้โดยสารสายการบิน เวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ132 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ(BKK) เวลา 13.30 น. ถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย(CEI) เวลา 14.50 น. ที่นั่งอยู่ที่นั่งแถว 1, 2, 3, 4 และ 5 ขอให้สังเกตตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการไม่สบาย มีไข้สูง ไอ เจ็บคอ อื่นๆ หรือสงสัยให้ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโควิด

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พูดคุยหารือการจองคิวรับการฉีด วัคซีนโควิด โดยได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับตำบล(ศปภ.ต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รพ.สต. และ อสม. ร่วมดำเนินการสำรวจและลงบันทึกยืนยัน/จองคิวขอรับ วัคซีนโควิด โดยใช้วิธีเคาะประตูบ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน และนำข้อมูลลงบันทึกในระบบMOPH-IC ณ โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรค โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co