เชียงราย เพิ่ม 200 เตียงรับผู้ป่วย โควิด19 หลังตัวเลขเพิ่ม 26 ราย

เชียงราย เพิ่ม 200 เตียงรับผู้ป่วย โควิด19 หลังตัวเลขเพิ่มขึ้น 26 ราย สะสมระลอกสาม 50 ราย
เชียงราย เพิ่ม 200 เตียงรับผู้ป่วย โควิด19 หลังตัวเลขเพิ่ม 26 ราย

เมื่อวาน 11 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เวลา 17.00 น. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมนายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขเชียงราย นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ป้องกันจังหวัดเชียงราย คณะทำงานติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 เดินทางไปยัง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมทางการแพทย์และพื้นที่สำหรับรองรับผู้ป่วย โควิด19 ในกรณีหากมีผู้ป่วยมีจำนวนมาก เกินกว่าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จะรองรับ

มี รศ.ดร.นันทนา คชเสรนี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.ต่อพัน์ ทันดร รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับนำคณะเยี่ยมชมห้องรับผู้ติดเชื้อ โควิด19 อยู่บริเวณชั้น 8 และ 9 บางส่วน ที่เป็นห้องรวมขนาดใหญ่ ที่รองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง แบ่งเป็น 2 เฟสๆ ละ 100 คน แยกเป็นหญิง 50 คนและชาย 50 คน หากเฟสแรกเต็มก็เปิดเฟส 2 แบ่งเช่นเดียวกับเฟสแรก โดยมีการจัดเป็นโซนละ 7-8 เตียงแต่ละเตียงจะมีปลั๊กไฟ สัญญาณ Wifi พร้อมห้องน้ำหญิงและชายให้ผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวไว้ใช้พร้อมอาหาร 3 มื้อ โดยทางญาติสามารถนำสิ่งของมาฝากให้ผู้ป่วยได้วันละ 2 ครั้ง ในเวลา 10.00 น. และเวลา 14.00 น. และงดญาติเยี่ยมจนกว่าผู้ป่วยจะรักษาจนหาย

ด้านนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตอนนี้จังหวัดเชียงรายมีผู้ป่วยรอบที่สามจำนวน 37 ราย โดยวันนี้ (11 เมษายน 2564) พบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นถึง 13 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมดมาจากจังหวัดต่างจังหวัด ทำให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ทำการรักษาผู้ป่วย โควิด19 อยู่โดยรองรับผู้ป่วย โควิด19 ได้เพียง 58 เตียง หากเทียบกับผู้ติดเชื้อ โควิด19 แล้ว เหลืออีกเพียง 8 ราย ก็จะเต็มจำนวน ทำให้จังหวัดเชียงรายต้องเตรียมสถานที่สำหรับรับผู้ป่วยหากมีผู้ติดเชื้อมากกว่าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์รับได้โดย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นอีกแห่งที่มีความพร้อมทั้งทางการแพทย์ เครื่องมืออุปกรณ์และเตียงผู้ป่วยซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 คน

นายวรวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังกล่าวอีกว่าผู้ป่วยที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัย แต่ท่านต้องรักษาตัวและเฝ้าดูอาการที่นี้ 10 วัน และต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ส่วนในเรื่องของการพบอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ย่านทองหล่อบางราย มีอาการตาแดง น้ำมูกไหล ไม่มีและมีผื่นในจังหวัดเชียงรายยังไม่พบ แต่ถ้ามีผู้ติดเชื้อและมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ตนเองไม่วิตกกังวลเพราะเรามีทีมการแพทย์พยาบาลที่มีความพร้อมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยที่ผ่านมา

ล่าสุดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ โควิด19 ในเวลา 20.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2564 พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย ทำให้ในวันนี้วันเดียวพบผู้ป่วยโควิด-19 ถึง 26 คน ทำให้ผู้ป่วยระลอกที่สามตั้งแต่วันที่ 6 -11 เมษายน 2564 รวม 50 ราย.

Related Stories

No stories found.