เชียงใหม่เริ่มแล้ว! ปรับวัคซีนสูตรไขว้ เข็ม 1 แอสตร้าฯ เข็ม 2 ไฟเซอร์

เชียงใหม่เปิดบริการ walk in ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ เข็ม 1 แอสตร้าฯ เข็ม 2 ไฟเซอร์ ในระดับอำเภอทุกแห่ง
เชียงใหม่เริ่มแล้ว! ปรับวัคซีนสูตรไขว้ เข็ม 1 แอสตร้าฯ เข็ม 2 ไฟเซอร์

เชียงใหม่เริ่มแล้ว! เปิดสถานบริการฉีดวัคซีนโควิดสูตรไขว้ ให้พี่น้องประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แต่สูตรไขว้นี้ปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนที่จะฉีดให้เป็น แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 และไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ในระยะเวลาห่างกัน 4 สัปดาห์

โดยประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้ยังที่ไม่เคยฉีดเข็มที่ 1 และมีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.เชียงใหม่ เริ่มวันนี้ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป สามารถเข้ารับการฉีดได้ที่หน่วยบริการระดับอำเภอทุกแห่ง แต่สำหรับท่านใดที่ต้องการฉีดสูตรเดิมยังคงแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับการฉีดได้

สำหรับสถานที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดสูตรไขว้ แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 และไฟเซอร์ เข็มที่ 2 มีดังนี้

1.รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 (รพ.แม่และเด็ก)

วันที่ 1 พ.ย. 64 เวลา 13.00 น.- 15.00 น.

วันที่ 2 พ.ย.64 เวลา 08.00 น. - 15.00 น.

2.ศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เริ่มวันที่

2 พ.ย. 64 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

3 พ.ย. 64 เวลา 08.00 น. - 15.00 น.

4 พ.ย. 64 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

5 พ.ย. 64 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

3.ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอจอมทอง เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 64 เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

2 พ.ย. 64 เทศบาลตำบลบ้านหลวง

3 พ.ย. 64 บ้านเมืองอาง

5 พ.ย. 64 หอประชุมอำเภอจอมทอง

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.

4.รพ.สวนปรุง เริ่มวันที่

1 พ.ย. 64 เวลา 12.30 น. - 14.30 น.

4 พ.ย. 64 เวลา 08.00 น. - 14.00 น.

5.ศูนย์ฉีดวัคซีน อำเภอหางดง ที่หอประชุมใหญ่ ม.นอร์ท -เชียงใหม่

ให้บริการในวันที่ 1-7 พ.ย. 64 เวลา 08.30 น. - 14.00 น.

6.สำหรับเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป เข้ารับฉีดได้ที่

โรงพยาบาลแม่และเด็ก เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

โรงพยาบาลสวนปรุง เวลา 12.30 น. - 14.30 น.

โรงพยาบาลประสาท เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

คลิปอีจันแนะนำ
เข็มแรกก็จึ้งไปเลย! ฉีดวัคซีนที่ไม่มีวัคซีน ?

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co