เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด เพิ่ม 4 ราย เชื่อมโยงสถานบันเทิง กรุงเทพฯ

เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด เพิ่ม 4 ราย เชื่อมโยงสถานบันเทิง กรุงเทพฯ พร้อมจัดมาตรการเข้ม ทุกร้านจำกัดนั่งดื่มในร้าน ได้ถึง 5 ทุ่ม
เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด เพิ่ม 4 ราย เชื่อมโยงสถานบันเทิง กรุงเทพฯ

วันนี้ (5 เมษายน 2564) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รวมแถลงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 4 ราย พบมีความเชื่อมโยงจากสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพฯ

เบื้องต้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติให้มีการยกระดับการควบคุม ป้องกันโรคเพิ่มขึ้น อาทิ การจัดขบวนแห่ อนุญาตให้เฉพาะวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินงาน มีผู้ร่วมขบวนได้ไม่เกิน 200 คน หากเกินกำหนดตามนี้ ไม่อนุญาตทุกกรณี ส่วนผู้ร่วมงาน หรือ ผู้ชมต้องสวมหน้ากาก

วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ภาพ Facebook : ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับสถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย และร้านอาหารที่มีการจำหน่ายสุรา ให้เปิดจำหน่าย และบริโภคสุรา ได้ไม่เกิน 23.00 น. โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 6-30 เม.ย. 2564

พร้อมกันนี้มีการประกาศพื้นที่สี่เหลี่ยมรอบคูเมืองให้เป็นพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมถึงสถานประกอบการ สถานบริการต้องปรับปรุงเรื่องระบบระบายอากาศ

รวมถึงแจ้งให้ ศปก.ทุกระดับ ออกตรวจสถานที่เสี่ยง หากพบว่าไม่มีมาตรการป้องกันโรค ให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อพิจารณาสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co