เชียงใหม่ ปิด 6 สถานที่ ใน 5 อำเภอ เสี่ยงระบาด โควิด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ มีมติ ปิด 6 สถานที่ ใน 5 อำเภอ เสี่ยงระบาด โควิด
เชียงใหม่ ปิด 6 สถานที่ ใน 5 อำเภอ เสี่ยงระบาด โควิด

จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงถูกจัดให้เป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง ที่ยังคงมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก ล่าสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิด 6 "สถานที่เสี่ยง" ใน 5 อำเภอ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังพบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนทั้งในชุมชน ตลาด และที่พักคนงาน โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 6 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ หย่อมบ้านหมอกเปา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย ระหว่างวันที่ 9-22 พ.ย. 64, ห้องเช่านางบัวผัน คำโพธิ์ เลขที่ 23 หมู่ที่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด ระหว่างวันที่ 8-21 พ.ย. 64, หมู่บ้านแม่แจ๊ะ (หย่อมบ้านแม่แจ๊ะ) หมู่ที่ 13 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม ระหว่างวันที่ 11-24 พ.ย. 64

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งปิดที่พักคนงาน นายสอน เทพปัญญา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง ระหว่างวันที่ 10-23 พ.ย. 64, ตลาดสามแยก โซนเขียงหมูเขียงเนื้อ โซนผัก และโซนอาหารทอด ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย ระหว่างวันที่ 12-25 พ.ย. 64 และที่พักคนงานของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ระหว่างวันที่ 8-21 พ.ย. 64 ทั้งนี้

ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้ควบคุมและสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน โดยต้องปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

นอกจากนี้ยังสั่งการให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

คลิปอีจันแนะนำ
ชาวนา ไม่ง้อโรงสี

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co