เชียงใหม่ ออกคำสั่งปิด 16 สถานที่เสี่ยง ใน 8 อำเภอ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิด 16 สถานที่เสี่ยงชั่วคราว ในพื้นที่ 8 อำเภอ พร้อมขอความร่วมมือ ปชช. งดการเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง โดยไม่มีเหตุจำเป็น
เชียงใหม่ ออกคำสั่งปิด 16 สถานที่เสี่ยง ใน 8 อำเภอ

(19 ต.ค. 64) นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย ถึงสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า สำนักงานสาธารณสุข ได้ตรวจพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ในหลายพื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่ง ปิด 16 สถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ดังนี้

พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และแผนกช่าง ร้านอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาเชียงใหม่ (Index Living Mall) ต.หนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 ต.ค.64 , ร้านก๋วยเตี่ยวห้อยขา ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลวัตเกตุ ตั้งแต่วันที่ 16 - 29 ต.ค.64 และห้างสรรพสินค้าโลตัส (สาขาเชียงใหม่ คำเที่ยง) ถนนตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. – 22 พ.ย.64

พื้นที่อำเภอสันกำแพง ได้แก่ โรงงานลูกชิ้นพรสวรรค์ ตำบลต้นเปา และโรงงานน้ำดื่มพีเอ็น ตำบลต้นเปา ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 ต.ค.64

พื้นที่อำเภอฝาง ได้แก่ บ้านโป่งถืบ (เฉพาะหย่อมบ้านตาดน้อย) หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง และบ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่งอน ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 ต.ค.64

พื้นที่อำเภอจอมทอง ได้แก่ อู่ช่างต้อมบริการ หมู่ที่ 19 ตำบลสบเตี๊ยะ , โกดังลำไย เจ๊ติ๊กพืชผล หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแปะ และบ้านขุนกลาง (เฉพาะหย่อมบ้านใหม่) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 ต.ค.64

พื้นที่อำเภอสารภี ได้แก่ โรงงานเมก้าพลาสติก หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 ต.ค.64 และบริษัท เรียลลี่ริช 2020 จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน ตั้งแต่วันที่ 16-29 ต.ค.64

พื้นที่อำเภออมก๋อย ได้แก่ หย่อมบ้านจือทะ และหย่อมบ้านเมโลเด หมู่ที่ 10 ตำบลสบโขง ตั้งแต่วันที่ 17-30 ต.ค.64

พื้นที่อำเภอหางดง ได้แก่ ร้าน มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. สาขากาดฝรั่ง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแหวน ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 ต.ค.64

และพื้นที่อำเภอเชียงดาว ได้แก่ หมู่บ้านทุ่งหลุก (เฉพาะหย่อมบ้านหลักคนเมืองและตีนดอย) หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงดาว และหมู่บ้านแม่เตาะ (เฉพาะหย่อมบ้านฝั่งหมิ่น) หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงดาว เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-30 ต.ค.64

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

คลิปอีจันแนะนำ
ไม่ทนแล้ว สิบล้อ เรียกร้องรัฐขอ ขอน้ำมัน 25 บาท

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co