เชียงใหม่ เจอคลัสเตอร์ บ้านหนองเต่า สั่งปิดหมู่บ้าน โรงเรียนทันที

ยอดรวมลด เเต่วางใจไม่ได้! เชียงใหม่อ่วมหนัก เจอคลัสเตอร์ บ้านหนองเต่า สั่งปิดหมู่บ้านเเละ โรงเรียนทันที 40 แห่ง
เชียงใหม่ เจอคลัสเตอร์ บ้านหนองเต่า สั่งปิดหมู่บ้าน โรงเรียนทันที

แม้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จะลดลง เเต่เราก็วางใจไม่ได้เลย

ล่าสุดวันนี้ 14 กันยายน 2564 การแพร่ระบาดโรคโควิด ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่ม ผู้ติดเชื้อรายใหม่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง โดยในวันนี้พบติดเชื้อเพิ่มอีก 54 ราย ขณะที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเร่งควบคุมคลัสเตอร์บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมติสั่งปิดหมู่บ้านหนองเต่าเป็นเวลา 14 วัน พร้อมประกาศให้อีก 3 หย่อมบ้าน ได้แก่ หย่อมบ้านนาน้อย หย่อมบ้านขุนห้วยไส้ และหย่อมบ้านป่าบงงาม เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า- ออก ตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

สำหรับคลัสเตอร์บ้านหนองเต่าล่าสุดพบติดเชื้อยืนยันแล้ว 73 รายและยังมีผู้ที่รอผลการตรวจเพิ่มเติมอีก 102 ราย

ด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ขณะเดียวกัน นายทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้เปิด On Site แล้ว 40 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน เป็นต้นไป แยกเป็นกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษา 4 โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ 16 โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนเอกชนอีก 20 โรงเรียน โดยแต่ละแห่งสามารถได้ทันทีหากมีความพร้อมและทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของโรงเรียนจะต้องสำรวจความเห็นของผู้ปกครองด้วยว่ามีความพร้อมหรือไม่ หากรายใดไม่มีความพร้อมก็ต้องจัดให้มีการเรียนออนไลน์ให้กับเด็กนักเรียนในกลุ่มนี้ ไม่ให้บังคับให้มาเรียนทุกคน ใครที่ผู้ปกครองไม่สบายใจต้องจัดการเรียนการสอบแบบ Online ให้ ส่วนรายใดที่บ้านพอใจให้มาเรียนแบบ On Site ก็ให้มาเรียนแบบสลับวัน หรือเรียนแบบเว้นระยะห่างได้

คลิปอีจันแนะนำ
จับ 1 ขวบ 11 เดือน เซ่นเจ้าเขา! คำสารภาพที่ วกวน
อีจัน
www.ejan.co