เตรียมความพร้อม! 12 วิธี จองฉีดวัคซีนโควิด แสกนผ่านไลน์ หมอพร้อม

เตรียมความพร้อม! 12 วิธี จองฉีดวัคซีนโควิด แสกนผ่านไลน์ หมอพร้อม

อย่าพลาดค่ะ เตรียมความพร้อม! 12 วิธี จองฉีดวัคซีนโควิด แสกนผ่านไลน์ หมอพร้อม 1 พ.ค. นี้

ใครตั้งตารอ จองฉีดวัคซีนโควิด แสกนไลน์หมอพร้อม สำหรับ 2 กลุ่มแรก คือ คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค จำนวน 16 ล้านคน ทั่วประเทศ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เตรียมความพร้อมกันค่ะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
รมช.สาธารณสุข แถลงความพร้อม สแกนไลน์ หมอพร้อม จองฉีดวัคซีนโควิด
เตรียมความพร้อม! 12 วิธี จองฉีดวัคซีนโควิด แสกนผ่านไลน์ หมอพร้อม

ก่อนถึงวันเปิดลงทะเบียน จองฉีดวัคซีนโควิด จันมีวิธีการจองมาบอกค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มเพื่อน และ ลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม

ภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข
ภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มบุคคลอื่น

ภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 3 ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

ภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 4 จองฉีดวัคซีนโควิด

ภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข
ภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 5 เปลี่ยนการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด

ภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 6 แจ้งเตือนฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 1

ภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 7 ยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 1

ภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 8 ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 1

ภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 9 แจ้งเตือนฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 2

ภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 10 ยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

ภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุขขั้นตอนที่ 11 การออกใบรับรอง การฉีดวัคซีนโควิด

ภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 12 ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 2

ภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

สิทธิประโยชน์ของตัวเอง อย่าพลาดเด็ดขาดค่ะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co