เช็กด่วน ! ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ รพ.ไหน เปิดให้ฉีด ไฟเซอร์

เช็กด่วน ! พี่น้องคน ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ใครเข้าเกณฑ์ ได้รับ ไฟเซอร์ ต้องอ่าน !
เช็กด่วน ! ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ รพ.ไหน เปิดให้ฉีด ไฟเซอร์

ใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีน แล้วเข้าเกณฑ์จะได้รับ วัคซีนไฟเซอร์ อ่านทางนี้ อีจัน รวมโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สมุทรปราการ ที่เปิดให้บริการฉีดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก มาไว้ให้แล้วค่ะ

ให้บริการฉีดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก ให้คนใน อ.สนามชัยเขต เท่านั้น ในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย

-ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (เกิดก่อน 16 สิงหาคม 2504)

-หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

-เด็กอายุ 12-18 ที่มีโรคเรื้อรัง 1.โรคอ้วน 2.โรคทางเดินทางหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดอาการปานกลางถึงรุนแรง 3.โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตวายเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ 6.โรคเบาหวาน 7.กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า และเด็กออทิสติก

*เด็กที่มีโรคประจำตัว กรุณานำสมุดประจำตัว และยาที่รับประทานมาด้วย

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.สมุทรปราการ

ให้บริการฉีดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก สำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเท่านั้น ก่อนฉีดจะมีการตรวจสอบอีกครั้งว่าเคยรับวัคซีนมาแล้วหรือไม่ เฉพาะผู้ที่อยู่ใน จ.สมุทรปราการเท่านั้น (ตามที่อยู่ในบัตรประชาชน) สามารถรับคิวได้ที่ โลตัส สายลวด วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และฉีดวัคซีนที่ รพ.สมุทรปราการตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

กลุ่มเป้าหมาย

-เด็กอายุ 12-18 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น)

-ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค.2504)

-หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

-ผู้ชายที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. ผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกิน 80 กก.

ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบางพลีใหญ่กลาง

ให้บริการฉีดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เคยฉีดวัคซีน เฉพาะผู้ที่อยู่ใน จ.สมุทรปราการ เท่านั้น (ตามที่อยู่ในบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน) เปิด Walk-in รับจำนวนจำกัด

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 จำนวน 1,300 คน

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 จำนวน 1,300 คน

(ไม่รวมผู้ติดตาม)

ตั้งแต่เวลา 07.00 -15.00 น. (หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)

กลุ่มเป้าหมาย

-ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ลงไป)

-หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (แสดงสมุดฝากครรภ์)

สิ่งที่ต้องเตรียม

-บัตรประชาชน สมุดประจำตัวผู้ป่วย การใช้ยาวาร์ฟาริน (ถ้ามี)

โรงพยาบาล พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ให้บริการฉีดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก ให้คนใน อ.พนมสารคาม เท่านั้น ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป (รับเฉพาะที่ รพ.สำรวจและ รพ.สต.ส่งชื่อมา ไม่รับ วอล์คอิน)

กลุ่มเป้าหมาย

-ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (เกิดก่อน 16 สิงหาคม 2504)

-หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

-เด็กอายุ 12-18 ที่มีโรคเรื้อรัง 1.โรคอ้วน 2.โรคทางเดินทางหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดอาการปานกลางถึงรุนแรง 3.โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตวายเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ 6.โรคเบาหวาน 7.กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า และเด็กออทิสติก

หลักฐานที่ต้องเตรียม

1.บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน อ.พนมสารคาม เท่านั้น (หรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยใน อ.พนมสารคาม จาก ผอ.รพ.สต.)

2.เด็กที่มีโรคเรื้อรัง กรุณานำใบนัดรักษาคลินิกโรคเรื้อรัง ใบรับร้องแพทย์ หรือยาที่ใช้มาด้วย เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ

โรงพยาบาลคลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

ให้บริการฉีดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก วันที่ 16 สิงหาคม 2564 รับจำนวนจำกัด 252 คน เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 07.00 น. ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 14.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย

-ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (เกิดก่อน 16 สิงหาคม 2504)

-หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้าน อ.คลองเขื่อน หรือฝากครรภ์ที่ รพ.คลองเขื่อน

หลักฐานที่ต้องเตรียม

-บัตรประชาชนและสมุดฝากครรภ์เท่านั้น (หนังสือรับรองไม่สามารถใช้ยืนยันสิทธิ์ได้)

หมายเหตุ

-ผู้ที่มีสิทธิ์ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน

-ยังไม่เปิดฉีดให้กับผู้ที่มีทะเบียนบ้านนอกอำเภอคลองเขื่อน

โรงพยาบาล บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

เปิดให้บริการฉีดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก แบบ Walk-in เฉพาะผู้ที่อยู่ใน จ.สมุทรปราการเท่านั้น (ตามที่อยู่ในบัตรประชาชน) ตั้งแต่วันที่ 17- 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ สนามกีฬา กกท.เมืองใหม่บางพลี วันละ 1,000 คิว

กลุ่มเป้าหมาย

-ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (เกิดก่อน 15 สิงหาคม 2504)

-หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

-ผู้ชายมีน้ำหนักเกิน 100 กก.

-ผู้หญิงมีน้ำหนักเกิน 80 กก.

สิ่งที่ต้องเตรียม

-บัตรประชาชน

-ปากกา

อีจัน
www.ejan.co