เช็กด่วน! เพิ่งรู้คนใกล้ตัวติดโควิด จะเสี่ยงไหม ต้องเช็กยังไง

เมื่อรู้ว่าใกล้ชิดคนติดโควิด ต้องทำยังไง? เช็กด่วน กรมควบคุมโรค เผยวิธีเช็กความเสี่ยง และการปฎิบัติตัว หากคนใกล้ชิดติดโควิด
เช็กด่วน! เพิ่งรู้คนใกล้ตัวติดโควิด จะเสี่ยงไหม ต้องเช็กยังไง

ตอนนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ก็คงจะปฎิเสธไม่ได้ว่า โควิดได้เข้ามาแทรกแซงทุกหย่อมหญ้า ป้องกันดีแค่ไหน ก็ยังติดกันได้ บางคนเมื่อคนใกล้ตัวติดแล้ว กังวลว่าตัวเองจะติดหรือไม่

วันนี้จันมีวิธรการสังเกตและปิบัติตัวมาฝาก โดยกรมควบคุมโรคได้ออกมาตรการปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไว้แล้ว โดยต้องประเมินว่าเราอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงระดับใด จากทั้งหมด 3 วง ได้แก่ วงที่ 1 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง, วงที่ 2 ผู้สัมผัสกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง, วงที่ 3 ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ (ผู้ไม่มีความเสี่ยง)

วงที่ 1 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (high risk contact) หมายถึง ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ที่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

ผู้ที่เรียน ผู้อาศัยร่วมห้องพัก หรือทำงานในห้องเดียวกัน

ผู้คลุกคลีกับผู้สัมผัสที่มีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที

ถูกไอ จาม รดจากผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และอยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

สิ่งที่ต้องทำ ต้องเข้ารับการกักกันโรค และตรวจหาเชื้อจากทางห้องปฏิบัติการ

วงที่ 2 ผู้สัมผัสกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึงผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (สัมผัสกับวงที่ 1) จัดเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สัมผัสอีกครั้งหนึ่ง คนที่อยู่ใกล้ผู้สัมผัสจึงไม่มีความเสี่ยง

สิ่งที่ต้องทำ

สังเกตอาการตัวเอง 14 วันหลีกเลี่ยงที่ชุมชน แยกรับประทานอาหาร (แยกสำรับ) สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ

หากมีไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ ติดตามอาการและวัดไข้ตามแนวทางผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง

วงที่ 3 ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ (ส้มผัสกับวงที่ 2) จัดเป็นผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง เช่น อยู่ในโรงเรียนร่วมกับผู้ติดเชื้อ แต่ไม่มีกิจกรรมหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

สิ่งที่ต้องทำ ไม่ต้องกักตัว สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ

ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ

ทั้งนี้ ผู้เข้าข่ายวงที่ 2 และวงที่ 3 จัดว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้น นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบายเมื่อ 13 ธันวาคม 2563 ว่า เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว เจ้าหน้าที่จะเริ่มกระบวนการสอบสวนโรค โดยจะแบ่งผู้สัมผัสติดต่อออกเป็น 3 วง วงแรกคือผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิดโดยตรง วงที่ 2 ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 และวงที่ 3 คือ ผู้สัมผัสผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีกขั้นหนึ่ง ถือว่าไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องเข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติตัวเหมือนกับประชาชนทั่วไป

ขณะเดียวกกันคนที่เข้าข่ายว่าจะติดเชื้อ การปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อและถูกสั่งให้แยกกักตัว ณ สถานที่พัก ระหว่างรอเตียงสถานพยาบาลว่างหรือระหว่างรอการเดินทางไปสถานพยาบาล หรือสำหรับผู้ที่ได้ประเมินความเสี่ยงเป็นผู้มีความเสี่ยง อยู่ในข่ายผู้มีความเสี่ยงสูงที่ต้องมีการกักกันตัว สามารถทำได้ดังนี้

1) หยุดงาน หยุดเรียน ไม่ออกไปนอกบ้านหรือที่พักอาศัย ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 14 วัน นับแต่วันที่พบว่าติดเชื้อ หรือเดินทางจากพื้นที่ระบาด หรือวันสุดท้ายที่สัมผัสผู้ป่วย

2) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่น โดยเฉพาะในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ หากจำเป็น ต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ไม่คลุกคลีกับเด็กและผู้สูงอายุในบ้านโดยเด็ดขาด

3) สังเกตอาการตัวเองและวัดไข้ทุกวัน หากมีไข้สูงกว่า 37.5 เซลเซียส ร่วมกับอาการผิดปกติทางผิวหนัง ไอ หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ให้รีบไปพบแพทย์

4) ในแต่ละวันให้รวบรวมขยะ หน้ากากอนามัยไว้ในถุง ก่อนทิ้งให้ใส่น้ำยาฟอกขาว 2 ฝา ก่อนใส่ถุงอีกชั้น ปิดปากถุงให้สนิท

5) กินอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด พักผ่อนให้เพียงพอ

6) หากิจกรรมผ่อนคลายเพื่อลดภาวะเครียด

สู้ๆนะคะ เราจะผ่านไปด้วยกัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co