เช็กสิทธิ์ โครงการเราชนะ รอบใหม่ ได้แล้ว วันนี้ (11 มีนาคม 2564)

เช็กสิทธิ์ โครงการเราชนะ รอบใหม่ ได้แล้ว วันนี้ (11 มีนาคม 2564)

โฆษกกระทรวงการคลัง เผย ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติ โครงการเราชนะ รอบใหม่ ได้ตั้งแต่ วันนี้ (11 มีนาคม 2564) เป็นต้นไป

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าในโครงการเราชนะ ว่า ประชาชนทั่วไปที่สละสิทธิ์จากโครงการฯ ด้วยเหตุผล “ไม่มีสมาร์ทโฟน” และได้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งในช่องทางเดียวกันกับประชาชน กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันนี้ (11 มีนาคม 2564) เป็นต้นไป

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลังขอบคุณภาพ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ เพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มดังกล่าว สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2111-1122

สำหรับข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ แล้ว 30.8 ล้านคน การใช้จ่ายรวม 96,375 ล้านบาท และมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 1.2 ล้าน กิจการ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co