เช็กเลย! 14 สถานที่เสี่ยง จังหวัดชลบุรี สสจ. ประกาศเตือน ใครไป ให้สังเกตอาการ – พบแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศเตือน 14 สถานที่เสี่ยง ใน จังหวัดชลบุรี ใครไปสังเกตอาการด่วน! แนะหากพบอาการทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ตรวจรักษา
เช็กเลย! 14 สถานที่เสี่ยง จังหวัดชลบุรี สสจ. ประกาศเตือน ใครไป ให้สังเกตอาการ – พบแพทย์
ภาพ อีจัน

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศสถานที่เสี่ยงในจังหวัด ฉบับที่ 129 (1) ค่ะ ตั้งแต่โควิดระออกใหม่ ช่วงเดือนเมษายน 2564 พบผู้ป่วยยืนยัน

ในจังหวัดชลบุรี ที่มีประวัติเดินทางไปที่ต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีจึงประกาศให้ใครเดินทางไปสถานที่ ต่อไปนี้

ข้อมูลสภานที่เสี่ยง จังหวัดชลบุรี
ข้อมูลสภานที่เสี่ยง จังหวัดชลบุรีภาพจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี
ข้อมูลสภานที่เสี่ยง จังหวัดชลบุรี
ข้อมูลสภานที่เสี่ยง จังหวัดชลบุรีภาพจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี
ข้อมูลสภานที่เสี่ยง จังหวัดชลบุรี
ข้อมูลสภานที่เสี่ยง จังหวัดชลบุรีภาพจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี

ใครไป สังเกตอาการด่วนค่ะ หากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ มีน้ำมูก มีอาการหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าว ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัส หรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วมเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อโควิด 19

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co