เช็ก !! เงื่อนไข ทบทวนสิทธิ์เยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40

เช็ก !! เงื่อนไข ทบทวนสิทธิ์เยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน นี้
ทบทวนสิทธิ์เยียวยา ผู้ประกัน
ทบทวนสิทธิ์เยียวยา ผู้ประกันภาพ อีจัน

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยถึงผลการโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท แก่ผู้ประกันตน ม.39 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ข้อมูลล่าสุด วันที่ 27 สิงหาคมคม 2564 ยังมีกลุ่มตกหล่น เงินไม่เข้าบัญชี โดยมีผู้ได้รับสิทธิเยียวยา ม.39 จำนวน 228,120 ราย โอนเงินเยียวยา เข้าบัญชีพร้อมเพย์สำเร็จ 209,301 ราย

ดังนั้นยังมีอีก 18,009 รายที่ยังตกหล่น เนื่องจากบัญชีพร้อมเพย์ไม่ผูกกับบัตรประชาชน หรือบัญชีปิดไปแล้ว

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามกำหนดที่สำนักงานประกันสังคมแจ้ง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วหรือไม่ เพื่อรับสิทธิ์เยียวยา

สำหรับผู้ประกันตน ที่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิ์เยียวยา สามารถติดต่อผ่านทางสายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเตรียมข้อมูลตามบัตรประชาชนให้พร้อม หรือ ตรวจสอบได้ผ่านทาง www.sso.go.th หากพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์ ต้องการ ทบทวนสิทธิเยียวยา

ต้องกรอกเอกสาร ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด (เตรียมเปิดดาวน์โหลดผ่าน www.sso.go.th เร็วๆนี้)

หรือ ติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ด้วยตัวเอง ทำเอกสารขอทบทวนสิทธิเยียวยา หรือดาวน์โหลดเอกสารกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อ กรอกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม จึงให้ยื่นทบทวนสิทธิ์เยียวยาด้วยเอกสารเท่านั้น เปิดยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ระหว่าง 1 - 30 กันยายน 2564

ส่วนผู้ประกันตน ม.40 ในพื้นที่ 16 + 3 จังหวัดที่เหลือ ซึ่งสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ม.40 และชำระเงินสบทบ หลังวันที่ 3 สิงหาคม 2564 แต่ภายใน 24 สิงหาคม 2564 โดยถือกลุ่มสุดท้ายสำหรับงวดแรก กลุ่มนี้อยู่ในขั้นตอนการประมวลข้อมูล เมื่อได้จำนวนผู้ได้รับสิทธิเยียวยาที่แน่นอนแล้ว จากนั้นจะเสนอสภาพัฒน์ฯ ขออนุมัติงบประมาณ ใน ครม. และเมื่อได้อนุมัติงบประมาณ จะดำเนินการโอนเงินเยียวยา ม.40 พื้นที่ 19 จังหวัดที่เหลือ ภายใน 15 กันยายน 2564

คลิปอีจันแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co