เตรียมพัฒน์ฯ ประกาศ นร. ติดโควิด 910 คน ปรับการสอนเป็น ออนไลน์ชั่วคราว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประกาศ ปรับการสอนเป็น ออนไลน์ชั่วคราว หลัง นักเรียนติดเชื้อสะสม 910 คน
เตรียมพัฒน์ฯ ประกาศ นร. ติดโควิด 910 คน ปรับการสอนเป็น ออนไลน์ชั่วคราว

วันที่ (19 ก.ค.) น.ส.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้มีหนังสือประกาศแจ้งการหยุดเรียนภายใน และ เรียน Online ไปยังผู้ปกครองของนักเรียนในสังกัด โดยมีใจความว่า จากรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้ง่าย และจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากศูนย์รายงานสถานการณ์ โควิด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พบว่า มีนักเรียนติดเชื้อสะสม ในวันที่ 18 ก.ค. 65 จำนวน 910 คน

ทางโรงเรียนมีความห่วงใยนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน จึงขอแจ้งการบริหารจัดการสถานการณ์ เพื่อให้การจัดการเรียน การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ดังนี้

1.กำหนดให้วันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 65 เป็นวันหยุดเรียนภายใน เพื่อทำความสะอาดอาคารเรียน

2.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ด้วยระบบ Microsoft Teams ในระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค. 65 และระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 65 (ในวันที่ 27 ก.ค. 65 มีการเรียนการสอนครึ่งวันเช้าเนื่องจากครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร)

ขอบคุณภาพ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

3.ในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 65 ขอให้นักเรียนส่งผลตรวจ ATK ต่อครูที่ปรึกษาผ่านกลุ่มไลน์ ก่อนเข้าเรียน Onsite เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ

4.ขอให้ผู้ปกครองได้กำกับและดูแลนักเรียนในปกครองของท่าน ให้เข้าเรียนตามตารางเรียน ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

5.ขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 46 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่คำแนะนำสำหรับประชาชน หากต้องถอดหน้ากากอนามัย โดยระบุว่า สำหรับผู้ที่ควรจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา คือ กลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม โรคเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ ผู้ติดเชื้อหรือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

คลิปแนะนำอีจัน
ครูสู้ชีวิตมาก เต็มสิบ ไม่หัก!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co