เตรียม โรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 6,490 เตียง

อว. เตรียม โรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด กระจายไปทุกจุดทั่วประเทศ
เตรียม โรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 6,490 เตียง

อว. ลุยเปิด โรงพยาบาลสนาม เพิ่ม 6,490 เตียง กระจายไปทุกจุดทั่วประเทศ รับวิกฤติโควิด

จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบผู้ป่วยจำนวนมาก เข้ารับการตรวจและรักษาในโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน จนทำให้จำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด ที่มีการติดต่อได้ง่าย ไม่เพียงพอ

อว. ยังคงเดินหน้าเตรียมโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นอีก รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยต่างสำนึกว่า ต้องสนับสนุนรัฐบาล ให้มีเตียงรองรับเพียงพอ เพื่อร่วมต่อสู้กับวิกฤติในครั้งนี้ ให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด

ด้าน ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่า มหาวิทยาลัย โรงเรียนแพทย์ และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ของ อว. ได้เพิ่มโรงพยาบาลสนามขึ้นอีก 14 แห่ง และโรงพยาบาลสนามเดิมได้เพิ่มเตียง 1 แห่ง รวมมีจำนวนเพิ่ม 6,490 เตียง ทำให้ขณะนี้ มีโรงพยาบาลสนามในสังกัด อว. อยู่ทั่วประเทศ รวมเป็น 37 แห่ง จำนวนถึง 12,822 เตียง

ภาพจาก : อีจัน

ทั้งนี้โรงพยาบาลสนามที่ได้จัดเตรียมความพร้อมเพิ่มขึ้นอีก ได้แก่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จ.นนทบุรี จำนวน 40 เตียง

2. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี จ.ปทุมธานี จำนวน 70 เตียง

3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี จ.ปทุมธานี จำนวน 20 เตียง

4. โรงยิมเนเซี่ยมศูนย์ฝึกอบรม เทคโนธานี จ.ปทุมธานี จำนวน 60 เตียง

ภาคกลาง

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 300 เตียง

ภาคเหนือ

6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ที่ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก จำนวน 1,000 เตียง

ภาพจาก : อีจัน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ที่อาคารศูนย์เรียนรู้ จำนวน 300 เตียง

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ที่หอประชุม และอาคารมหิธราบรรณาลัย จำนวน 60 เตียง

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี ที่

- หอพักนักศึกษาในเมือง เตรียมไว้เป็นสถานที่กักตัว จำนวน 3,000 เตียง

- หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสามพร้าว จำนวน 500 เตียง

- หอพักนักศึกษา วิทยาเขตบึงกาฬ จำนวน 186 เตียง

- อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตบึงกาฬ จำนวน 50 เตียง

ภาคใต้

10. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 100 เตียง

11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี จำนวน 70 เตียง

12. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส ที่

- โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ จำนวน 30 เตียง

- โรงยิมเนเซี่ยมของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 50 เตียง

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา ที่

- โรงเรียนการศึกษาพิเศษ จำนวน 60 เตียง

- อาคารกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 200 เตียง

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 144 เตียง

ภาพจาก : อีจัน

ภาคตะวันออก

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ที่

- หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 200 เตียง

- อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 50 เตียง

- สัมมนาคาร บางปะกงปาร์ค บางคล้า สำหรับเป็นศูนย์พักพิงสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูง จำนวน 30 ห้อง

ทั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาที่เพิ่มและลดจำนวนเตียง ตลอดจนเตรียมพร้อมเพียงสถานที่ ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี ลดจากจำนวน 470 เตียง เหลือ 452 เตียง

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ที่โรงพยาบาลพยาบาลพุทธชินราช บึงแก่นใหญ่ เพิ่มจากจำนวน 40 เตียง เป็น 100 เตียง

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง ที่หอประชุม จำนวน 800 เตียง เตรียมพร้อมเพียงสถานที่

4. มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา ที่สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและภูมิปัญญาพนางตุง ลดจากจำนวน 500 เตียง เหลือ 350 เตียง

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co