เปิดรายชื่อ 10 จังหวัด ได้ฉีด วัคซีนโควิด ก่อน

เช็กเลย! สธ.เผยกลุ่มเป้าหมายฉีด วัคซีนโควิด ระยะเร่งด่วน 2 ล้านโดสแรกกระจาย 10 จังหวัด
เปิดรายชื่อ 10 จังหวัด ได้ฉีด วัคซีนโควิด ก่อน

การแถลงสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการ การให้วัคซีนโควิด-19 ได้กล่าวถึงประเด็นของวัคซีนโควิดว่า พื้นที่เป้าหมายการฉีดวัคซีนในระยะเร่งด่วน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 จำนวน 2 ล้านโดสแรก จะกระจายใน 10 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ สมุทรสาคร, กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และ พื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด คือ ระยอง, ชลบุรี, จันทบุรี, ตราด และพื้นที่ที่มีการพบการติดเชื้อต่อเนื่อง คือ อ.แม่สอด จ.ตาก

ขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

โดยจะให้บริการในสถานพยาบาลที่มีแพทย์และห้องฉุกเฉินทั้งรัฐและเอกชน แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น โดย 1 คน / 2 เข็ม ดังนี้

1.สมุทรสาคร 8.2 แสนโดส จำนวน 4.1 แสนคน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 8,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 6,000 คน ผู้ที่มีโรคประจำตัว 36,000 คน ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1.5 แสนคน และประชาชนทั่วไปและแรงงาน 2.1 แสนคน

2.กรุงเทพฯ 8 แสนโดส จำนวน 4 แสนคน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 32,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 8,000 คน ผู้ที่มีโรคประจำตัว 1 แสนคน ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1 แสนคน และประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1.6 แสนคน

3.นนทบุรี 26,000 โดส จำนวน 13,000 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 9,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 4,000 คน

4.ปทุมธานี 26,000 โดส จำนวน 13,000 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 9,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 4,000 คน

5.สมุทรปราการ 28,000 โดส จำนวน 14,000 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 9,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 5,000 คน

ขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

6.ระยอง 18,000 โดส จำนวน 9,000 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 5,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 4,000 คน

7.ชลบุรี 28,000 โดส จำนวน 14,000 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 10,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 4,000 คน

8.จันทบุรี 16,000 โดส จำนวน 8,000 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 6,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 2,000 คน

9.ตราด 12,000 โดส จำนวน 6,000 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 5,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 1,000 คน

10.ตาก 1.6 แสนโดส จำนวน 80,000 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 8,000 คน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 2,000 คน ผู้ที่มีโรคประจำตัว 10,000 คน ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 10,000 คน และประชาชนทั่วไปและแรงงาน 50,000 คน

ขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

รวมทั้งสิ้น 1,934,000 โดส จำนวน 967,000 คน ส่วนอีก 66,000 โดส สำหรับ 33,000 คนนั้นจะสำรองไว้เผื่อมีพื้นที่อื่นระบาดเกิดขึ้น โดยจะให้กับพื้นที่ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ระบาดเพื่อเป็นการสกัดวงการแพร่เชื้อ

ขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข
ขอบคุณภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co