เปิดวิธีลงทะเบียน ประกันสังคม ม.40 รับเงินเยียวยาโควิด 5,000 บาท

เช็กด่วน วิธีลงทะเบียน ประกันสังคม ม.40 รับเงินเยียวยาโควิด 5,000 บาท แต่ต้องสมัครภายในเดือน ก.ค.นี้
เปิดวิธีลงทะเบียน ประกันสังคม ม.40 รับเงินเยียวยาโควิด 5,000 บาท

หลังรัฐบาล ออกมาตรการ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในกลุ่ม 9 อาชีพ ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม โดย ประกันสังคม เปิดลงทะเบียน สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับสิทธิ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

โดยเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ถึงวิธีการสมัคร ม.40 (สำหรับคนที่ยังไม่มีประกันสังคม) ซึ่งเงินเยียวยา 5,000 บาท ภาครัฐจะจ่ายให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ที่เป็นฟรีแลนซ์ รวมถึงผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่ไม่มีลูกจ้าง โดยท่านที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาก่อน ขอให้ขึ้นทะเบียน ประกันสังคมตามมาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ ก็จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

ซึ่งช่องทาง วิธีการในประกันสังคม มาตรา 40

ช่องทางที่ 1 คือ ระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/section40_regist/

แล้วขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 จากนั้นระบบออนไลน์จะโอนจ่ายเงินประกันสังคมมาตรา 40 เป็นรายเดือน

ช่องทางที่ 2 คือ สแกนคิวอาร์โค้ด เข้าไปแล้วกรอกข้อมูล เพื่อสมัครมาตรา 40

ช่องทางที่ 3 คือ ผู้ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถนำบัตรประชาชน ไปสมัครขึ้นทะเบียนได้ที่ 7-11 ใกล้บ้าน บิ๊กซี ธนาคาร ธกส. หรือสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ในพื้นที่

ช่องทางที่ 4 คือ โทรสายด่วนประกันสังคม โทร.1506

หลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 40

-สัญชาติไทย

-อายุ 15 - 65 ปีบริบูรณ์

-ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท หรือมีนายจ้าง หรือผู้ประกันตน ม.33

-ไม่เป็นผู้จ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจ หรือผู้ประกันตน ม.39

-ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด กทม. นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา รวมถึงอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพใน 14 กลุ่ม อาชีพ ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 กิจการทั่วไป

1.ก่อสร้าง

2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4.กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ

9.ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

กลุ่มที่ 2 กิจการที่มีแอปถุงเงิน (โครงการคนละครึ่ง/เราชนะ)

1.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

2.ร้าน OTOP

3.ร้านค้าทั่วไป

4.ร้านค้าบริการ

5.กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

สรุป คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ เจ้าของกิจการที่ไม่มีลูกจ้าง ยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตน อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม และอยู่ใน 14 กลุ่มอาชีพ สามารถไปขึ้นทะเบียน ม.40 ได้ ทั้งออนไลน์หรือโดยตรง ภายในวันที่ 31 ก.ค.64

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co