เปิดไทม์ไลน์ ผู้เสียชีวิต รายที่ 88-89

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564 พร้อม เปิดไทม์ไลน์ ผู้เสียชีวิต รายที่ 88-89
เปิดไทม์ไลน์ ผู้เสียชีวิต รายที่ 88-89

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่ ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพิ่มขึ้น 92 ราย มาจากระบบการเฝ้าระวังและบริการสุขภาพ 64 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก 14 ราย และจากต่างประเทศ 14 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 27,494 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 89 ราย และหายป่วยเพิ่ม 38 ราย รวมยอดหายป่วยสะสม 26,377 ราย โดยยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,028 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 มีนาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 มีนาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ไทมไลน์ผู้เสียชีวิตรายที่ 88 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 88 ปี มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคไตเรื้อรัง ประวัติอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และสมาชิกในครอบครัวยืนยันเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มมีอาการไอแห้ง ไม่มีเสมหะ มีน้ำมูก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลเอกชน ด้วยอาการไอ มีเสมหะ อ่อนเพลีย ออกซิเจนในเลือกต่ำ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ตรวจหาโควิด-19 ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ และผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมากขึ้น จึงพิจารณาให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ต่อมาผู้ป่วยมีภาวะไตวาย ความดันโลหิตต่ำ และอาการแย่ลงเรื่อยๆ ไม่ตอบสนองต่อการรักษา และเสียชีวิตวันที่ 16 มีนาคม 2564

ไทมไลน์ผู้เสียชีวิตรายที่ 88
ไทมไลน์ผู้เสียชีวิตรายที่ 88ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ไทมไลน์ผู้เสียชีวิตรายที่ 89 เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 65 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ด้วยโรคมะเร็งที่โคนลิ้นและมะเร็งปิด ระยะที่ 4 ประวัติอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ติดตามการรักษาโรคมะเร็งปอด ที่โรงพยาบาลเอกชน

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ด้วยอาการไข้สูง หายใจเหนื่อย ต่อมาอาการแย่ลง วัดสัญญาณชีพไม่ได้ และเสียชีวิตในวันเดียวกัน

แพทย์สงสัยจึงตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ

ไทมไลน์ผู้เสียชีวิตรายที่ 89
ไทมไลน์ผู้เสียชีวิตรายที่ 89ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
อีจัน
www.ejan.co