เปิด รพ.สนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษติดโควิด

เปิดแล้ว รพ.สนามราชานุกูล ดูแลเด็กพิเศษ - ครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด
เปิด รพ.สนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษติดโควิด

วันนี้(16 ส.ค. 64) เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกรุงเทพมหานคร จัดตั้ง รพ.สนามราชานุกูล รพ. สนามแห่งแรก เพื่อเด็กพิเศษและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิดโดยเฉพาะ

รพ.สนามราชานุกูล สามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า 100 เตียง รับดูแลเด็กพิเศษ อายุ 3 - 13 ปี พร้อมสมาชิกในครอบครัวที่อายุไม่เกิน 60 ปี ที่ติดเชื้อโควิดแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย โดยจัดรูปแบบการรักษาให้ใกล้เคียงกับบ้านมากที่สุด ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ที่เด็กคุ้นเคย เพื่อลดผลกระทบทางจิตใจ

ครอบครัวที่มีเด็กพิเศษที่ผลตรวจ ATK เป็นบวก ติดต่อได้ที่ 084-107-8129, 065-885-0584 และ 097-078-0696

คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน
www.ejan.co