เปิด แผนกระจายวัคซีน ซิโนแวค 1 ล้านโดส เดือน เม.ย.64

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เปิด แผนกระจายวัคซีน ซิโนแวค 1 ล้านโดส เดือน เม.ย.64 แบ่งฉีดให้กับบุคคล 5 กลุ่ม
เปิด แผนกระจายวัคซีน ซิโนแวค 1 ล้านโดส เดือน เม.ย.64

ตอนนี้ความหวังของคนไทยทุกคน คงไม่พ้น วัคซีนโควิด-19 ซึ่งจากการหาข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย.64 ที่ผ่านมา จากศูนย์ข้อมูลโควิด-19 พบว่า คนไทยฉีดวัคซีนไปแล้ว รวมทั้งหมด 608,521 คน จากประชากรไทยทั้งหมด 66 ล้านกว่าคน

ในขณะเดียวกันทางเพจ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ แผนการกระจายวัคซีน Sinovac 2 ล้านโดส ของช่วงเดือนเมษายนนี้

โดยวัคซีนโควิด-19 ถูกแบ่งฉีดให้คนไทยใน 2 ระยะ ด้วยกัน โดยวัคซีนล็อตแรกจะเป็นของบริษัทซิโนแวค จากประเทศจีน จำนวน 2 ล้านโดส แบ่งเป็น

2 แสนโดส 24 ก.พ.64

8 แสนโดส 27 มี.ค.64

1 ล้านโดส เม.ย.64

ในระยะแรกที่วัคซีนมีปริมาณจำกัด จะถูกฉีดเพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต โดยฉีดให้กับบุคคล 5 กลุ่ม ได้แก่

● 100,000 โดส : กลุ่มประชากรในพื้นที่ควบคุมการระบาดสีแดง

● 147,200 โดส : ประชาชนที่มีโรคประจำตัวทั้ง 77 จังหวัด ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็งที่อยู่ในระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด ภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

● 599,800 โดส : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย รวมทั้งประชาชนทั่วไปและแรงงานในพื้นที่ระบาดของโควิด-19

● 54,320 โดส : ตำรวจ ทหารด่านหน้า, ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-เมียนมา รวมทั้งผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม และที่กักกัน

● 98,680 โดส : สำรองไว้ส่วนกลาง เพื่อใช้ในกรณีที่มีความต้องการเร่งด่วน

รวมทั้งหมด 1 ล้านโดส

ภาพจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ส่วนระยะที่สองเมื่อวัคซีนมากขึ้นและเพียงพอ เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

สร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากรและฟื้นฟูประเทศให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะฉีดวัคซีนให้กับ 7 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ประชาชนทั่วไป, แรงงานในภาคอุตสาหกรรม, ผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรม สถานบันเทิง มัคคุเทศก์, ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ, กลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 ในจังหวัดที่เหลือ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ

ซึ่งปลายเดือน เม.ย. นี้จะมีการจัดหาเพิ่มอีก 5 แสนโดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co