เมื่อถอดแมสก์ได้ เข้าสู่โรคประจำถิ่น แล้วควรทำตัวอย่างไร ?

เมื่อถอดแมสก์ได้ เข้าสู่โรคประจำถิ่น แล้วควรทำตัวอย่างไร ?

เมื่อถอดแมสก์ได้ เข้าสู่โรคประจำถิ่น แล้วควรทำตัวอย่างไร ? ตรงไหนควรถอด ที่ไหนควรใส่ ? เพื่อไม่ให้กลับมาเสี่ยงอีก

ทำตัวอย่างไร ? อยู่ตรงไหน ? อะไรที่ทำได้บ้างเมื่อถอดแมสก์ ? เตรียมความพร้อมเมื่อกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ "ถอดแมสก์" โดยสมัครใจ มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 เป็นต้นไป ส่งผลให้ “ไทยพ้นการระบาดใหญ่ของโควิด-19”

Q: เมื่อออกกำลังกายถอดแมสก์ได้ไหม ?

A: ถอดได้ ในที่โล่งแจ้งหากเว้นระยะห่างจากคนอื่น หรืออยู่ในที่ระบายอากาศดี

Q: ร้านอาหารถอดแมสก์ได้ไหม ?

A: ถอดแมสก์ได้ระหว่างรับประทานอาหาร ลดการพูดคุยเมื่อทานเสร็จแล้วให้สวมแมสก์ และใช้เวลาในร้านเท่าที่จำเป็น ( ยังควรใช้ช้อนกลาง เพื่อลดเสี่ยง ) *พนักงานที่ให้บริการในร้านควรสวมแมสก์ตลอดเวลา

Q: พิธีกร นักข่าว นักร้อง นักแสดง ถอดแมสก์ได้ไหม ?

A: ถอดได้ระหว่างปฏิบัติงาน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลจัดให้สถานที่มีการระบายอากาศได้ดี เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมควรสวมแมสก์

AS photo

Q: ไปงานคอนเสิร์ต ถอดแมสก์ได้ไหม ?

A: ผู้ไปร่วมงานควรสวมแมสก์ทั้งในอาคารหรือนอกอาคาร เพราะเป็นกิจกรรมที่รวมกลุ่มจำนวนมากและอยู่ใกล้ชิด นักร้องนักดนตรี สามารถถอดแมสก์ระหว่างทำการแสดงได้ โดยเว้นระยะห่างจากผู้อื่นและจัดสถานที่ให้มีการระบายอากาศที่ดี Staff Backstage ควรสวมแมสก์ตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่

Q: ไปห้างสรรพสินค้าถอดแมสก์ได้ไหม ?

A: ควรสวมแมสก์ ยกเว้นกรณีที่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรือขณะรับประทานอาหารพนักงานให้สวมแมสก์ในขณะให้บริการ

Q: เมื่อไปตลาดถอดแมสก์ได้หรือไหม ?

A: ถอดได้ แต่ควรสวมแมสก์เมื่ออยู่ในพื้นที่มีคนแออัด หรือมีการระบายอากาศที่ไม่ดีพ่อค้าแม่ค้าควรสวมแมสก์ขณะให้บริการ

Guitar_Tawatchai

Q: เมื่ออยู่สวนสาธารณะ ชายหาด ถอดแมสก์ได้ไหม?

A: ถอดได้ตามความสมัครใจ แต่ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

ถึงแม้จะสามารถถอดได้ตามความสมัครใจ แต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดไม่กลับมาเสี่ยง ยังควรต้องระวังในการถอดแมสก์ในพื้นที่ชุมชน หรือในอาคารที่มีการระบายอากาศได้ไม่ดี

ข้อมูล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

คลิปอีจันแนะนำ
หนูดีใจมากค่ะ ได้สอน Coding ให้ลุงตู่

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co