เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจง นำเข้าวัคซีนทางเลือก เพื่อสุขภาพ และ การสาธารณสุข ประเทศไทย

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจง นำเข้าวัคซีนทางเลือก เพื่อสุขภาพ และ การสาธารณสุข ประเทศไทย
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจง นำเข้าวัคซีนทางเลือก เพื่อสุขภาพ และ การสาธารณสุข ประเทศไทย
ภาพ อีจัน

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Nithi Mahanonda ถึงกรณีประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนโควิด ซึ่งเป็นตัวเลือกใหม่สำหรับประเทศไทย โดยข้อความต้นฉบับ ระบุว่า

ข้อความโพสต์ต้นฉบับ
ข้อความโพสต์ต้นฉบับภาพ Facebook : Nithi Mahanonda

"ตามที่มีข่าวประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาวันสองวันที่แล้วนั้น ผมขอค่อยๆ อธิบายทุกๆท่านให้เข้าใจตรงกันตามนี้ครับ

๑. การที่ราชวิทยาลัยฯ จะมาช่วยจัดหาวัคซีน ”ตัวเลือก” มาให้นั้น เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ทางราชวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดปริมาณวัคซีน”ตัวเลือก”นี้ลง เช่นเดียวกับ ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ราชวิทยาลัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

๒. สำนักงานราชวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต นำเข้า ร่วมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้

๓. ประกาศที่ได้ประกาศไปนี้เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยตามพรบ.จัดตั้งราชวิทยาลัย อันเป็นภารกิจปกติ

๔. ในส่วนของประกาศนี้นั้น เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ

๕. ราชวิทยาลัยฯ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่างๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย

นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔

รายการเจาะลึกทั่วไทย วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
รายการเจาะลึกทั่วไทย วันที่ 25 พฤษภาคม 2564ภาพ รายการเจาะลึกทั่วไทย

ซึ่งก่อนหน้านี้ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ถึงกรณีเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มที่ 2 ว่า ข้อเท็จจริง คือทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดเตรียมวัคซีนแอสตราเซเนกา สำหรับผู้ที่มีกำหนดฉีดเข็ม 2 ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน นี้ ไว้ประมาณ 300-400 ราย ซึ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีนที่ถือว่าอยู่ในโครงการวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นการศึกษาระดับภูมิคุ้มกัน และการตอบสนองของวัคซีน เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นสำหรับประเทศ

โควิดใกล้ตัวเข้ามาทุกที หากใครที่เป็นกังวล ยังไม่มีประกันโควิด?

คลิกเลย https://bit.ly/3mQewun ลิงค์เดียว มีให้เลือกหลายรูปแบบการคุ้มครอง ทำประกันวันนี้ มีระยะเวลาการรอคอย 14 วัน นะคะ ทำเร็ว รับความคุ้มครองเร็ว

*1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co