เศร้า! โควิดคร่าชีวิต ดร.ณรงค์ โชควัฒนา ในวัย 78 ปี

เศร้า! โควิดคร่าชีวิต ดร.ณรงค์ โชควัฒนา ในวัย 78 ปี

โควิดทำสูญเสียไม่หยุด! เศร้า! โควิดคร่าชีวิต ดร.ณรงค์ โชควัฒนา ประธานกลุ่มเศรษฐกิจ มูลนิธิ คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม แม่ทัพใหญ่เครือสหพัฒน์ฯ ในวัย 78 ปี เพื่อนแห่อาลัย สูญเสียคนดีอีกคน

เศร้าในใจ เมื่อผู้เสียชีวิตจากโควิด สูงลิ่วทะลุร้อยรายต่อวันแล้ว

ล่าสุดวันนี้ 17 ก.ค.2564 ได้รับข่าวเศร้า หลัง ดร.ณพลเดช มณีลังกา เลขานุการกลุ่มป้องกันประเทศ คลังสมอง วปอ. (เพื่อสังคม) เผยว่า ดร.ณรงค์ โชควัฒนา ประธานกลุ่มเศรษฐกิจ คลังสมอง วปอ.ฯ และประธานที่ปรึกษาบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด หรือแบรนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักใช้ชื่อว่า PAN ก่อตั้งเมื่อปี 1977 เป็นทายาทของเครือสหพัฒน์ ได้เสียชีวิตแล้วจากการติดเชื้อโควิด-19

ซึ่งข่าวการเสียชีวิตนี้ ได้รับการยืนยันแล้ว หลังดร.ณพลเดช โทรศัพท์ไปถามยังเลขาส่วนตัวของ ดร.ณรงค์ จึงได้ทราบว่าเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาล ในช่วงคืนที่ผ่านมา

สำหรับประวัติโดยย่อยของนายณรงค์ โชควัฒนา เกิด 22 ธ.ค. 2486 การศึกษา มัธยมปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก อุดมศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2511

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ.รุ่น 4 พ.ศ.2534

ยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์พ.ศ. 2541

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2550

ตําแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ

งานด้านสังคมในปัจจุบัน

1. ประธานกลุ่มเศรษฐกิจ มูลนิธิ คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร

3. กรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. ประธานกลุ่มสังคมจิตวิทยา มูลนิธิ คลังสมอง วปอ. เพื่อ สังคม พ.ศ. 2555

5. ประธานกลุ่มประสานงาน (เฉพาะกิจ) มูลนิธิ คลังสมองวปอ. เพื่อสังคมพ.ศ. 2555 เป็นต้น

อีจันขอแสดงความเสียใจกับการจากไป ของดร.ณรงค์ โชควัฒนา ด้วยนะคะ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co