เสียงสะท้อนจากหมอ เปิดผนึกถึง “รัฐบาล”

หมอ ขอพูดบ้าง เสียงสะท้อนจากหมอ ถึงรัฐบาล เรื่องระบบการจัดการที่ล้มเหลว ในวิกฤติ โควิด ระลอก 3
เสียงสะท้อนจากหมอ เปิดผนึกถึง “รัฐบาล”

เมื่อคืนนี้ กองบรรณาธิการ เราเครียดกันมากค่ะ เพราะมีเคส ป่วยโควิด ติดอยู่บ้าน อาการทรุด โทรหาทุกสาย ยังไม่มีใครตอบรับ หรือให้คำแนะนำ แน่นอนเราอยู่กับข้อมูลและเข้าใจทุกฝ่าย ก็ได้แต่คิดว่าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ นอกจากการทำให้เคสนี้เป็นข่าว และให้ #สังคมอีจัน หรือ ทีมลูกเพจช่วยดัน 2 ชั่วโมง รพ.ส่งรถมารับ และมีอีก 3-4 เคส ที่เราทำข่าว เชคเช้านี้ ได้ รพ.กันหมดแล้ว ในทันที เราตั้งคำถาม คำนี้นะคะ ระบบการจัดการที่ดีกว่า มีคำว่า ดีกว่า ด้วยนะคะ ระบบการจัดการที่ดีกว่า คืออะไร ? ขณะประเทศไทยเรียนรู้วิกฤติโควิดมาปีกว่าแล้ว เลื่อนหน้าฟีดวันนี้มาเจอโพสต์นี้ ต้องหยุด และอ่าน อ่านออกเสียงฟังด้วยกัน ในกองบรรณาธิการ

เป็นโพสต์ที่ “หมอแล็บแพนด้า” แชร์มาจาก “Drama-addict” อีกที โดยเขียนแคปชั่นโพสต์ว่า “จดหมายเปิดผนึก ถึงรัฐบาลและผู้มีอำนาจหน้าที่ในการรับมือโควิด จากบุคลากรทางการแพทย์ที่สู้กับโควิดอยู่ครับ” หัวจดหมาย และย่อหน้าแรก ทุกคนอ่านได้เองชัดเจน แต่ใจความข้างในเผื่อตัวอักษรเล็กไปมองไม่เห็น เราถอดมาให้ค่ะ

จากการรวบรวมความคิดเห็น จากผู้ปฏิบัติงานจริงหลายฝ่าย ทางกลุ่มฯ จึงขอเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1.ยกเลิกข้อตกลงที่ว่า

"โรงพยาบาลแห่งใดตรวจพบว่า คนไข้มีการติดเชื้อ ให้โรงพยาบาลนั้นต้องรับผิดชอบดูแล จนกระทั่งคนไข้นั้นมีเตียงนอนในโรงพยาบาล"

ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าระบบที่มีอยู่ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริง และมีผู้ป่วยคงด้างรอเตียงจากโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก

คนไข้ที่ติดเชื้อแล้ว ไม่ได้เป็นการะของโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่ง เครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ ที่มีผู้ประสานงานที่ชัดเจน ต้องเข้ามาบทบาทในการจัดการ รับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลที่เหมาะสม หรือ โยกย้ายผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบ ต้องเป็นการร่วมมือทั้งโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนในเขตสุขภาพนั้น และการคัดกรองผู้ป่วยเป็น 3 ระดับแยกตามสมรรถนะของโรงพยาบาลเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งสามารถยึดตัวอย่าง การให้บริการผู้ป่วยโรดหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินได้

ภาพจาก : เพจ Drama-addict

ความล้มเหลวของระบบการหาเตียงผ่านคู่สาย 1668 ทำให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า การบริหารงานในช่วงเวลาวิกฤตที่รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่นั้น ล้มเหลว และต้องแลกมาด้วยชีวิตของประชาชนที่ไม่สามารถ เข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้น 1668 จึงควรทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเขตสุขภาพเท่านั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งจัดหายา remdesivir สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ซึ่งถือเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาล เนื่องจากแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงในประเทศอินเดียและประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน

2. ให้รัฐบาลประกาศให้ผู้ป่วยโดวิด-19 ที่ไม่มีอาการและสามารถดูแลตัวเอง สามารถเลือกที่จะแยกกักตนเองที่บ้านได้ มีการติดตามอาการ และเตรียมระบบให้พร้อมที่จะเข้าสู่โรงพยาบาลได้ตลอดเวลา การเพิ่มจำนวนเตียงโรงพยาบาลสนามเป็นไปเพียงเพื่อ การประชาสัมพันธ์ มิได้สะท้อนถึงการเข้าใจปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น และไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

3. พิจารณาเรื่อง lock down อย่างเร่งด่วน บุคลากรทางการแพทย์ คงมิสามารถพิจารณาถึงผลต่อเศรษฐกิจ สังคม ได้ในภาพรวมแต่ในทางสาธารณสุข และความปลอดภัยของประชากร "การแสร้งว่า Iock down" การที่ยังยอมให้เปิดสถานที่มีระบบระบายอากาศแบบปิด และอาจมีผู้คนอยู่ร่วมกันจำนวนมากเป็นเวลานาน เช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นการกระทำที่ย้อนแย้งเป็นอย่างยิ่ง

4. ขอให้ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแถลงแผนการฉีดวัคชีนแต่ละยี่ห้อ ที่กำลังจะได้รับอย่างละเอียด รวมทั้งแผนการจัดการเชิงระบบอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจต่อภาคประชาชน และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชนซักถามเพิ่มเติม ซึ่งจะสะท้อนถึงศักยภาพของรัฐบาลที่มีการเตรียมแผนสำรองต่างๆ ไว้ล่วงหน้า

ภาพจาก : เพจ Drama-addict

5. การตัดสินบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่สามารถเกิดความผิดพลาดได้ หากแต่ต้องยอมรับและพร้อมจะขอโทษต่อ ประชาชนในข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการที่ผ่านมา รวมถึงการสื่อสารที่ทำร้ายจิตใจของบุคคลากรทางการแพทย์

เรียนรู้จากการบริหารที่ผิดพลาดในอดีต จากกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา พิสูจน์แล้วว่าบริหารจัดการได้ผิดพลาด ควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ปรับปรุงการสื่อสารทั้งส่วนบุคคลหรือการสื่อสารขององค์กรอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการสังเกตอาการของโรค ในระยะต่างๆ ความวิตกกังวลของบุคคลจะหมดไปหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจน

ในฐานะของตัวแทนบุคลากรทางสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน ขอประกาศว่าพวกข้าพเจ้า กำลังทำหน้าที่ของตนเองอยู่ และจะทำต่อไปอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้อย่างดีที่สุด แต่เราจำเป็นต้องพึ่งพาระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมด้วยเช่นกัน

แต่ในข้อความของ จดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ที่ถูกแชร์ แม้หัวจดหมายจะระบุว่า สิ่งที่แนบมาด้วยคือรายชื่อบุคคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมเสนอ แต่เราไม่เห็น

อีจัน
www.ejan.co