แพทย์ชนบท เตรียมตรวจสอบ คุณภาพ ชุดตรวจ ATK ที่ภาครัฐจัดซื้อ

ไม่ปล่อยผ่าน! แพทย์ชนบท เตรียมตรวจสอบ คุณภาพ ชุดตรวจ ATK ที่ภาครัฐจัดซื้อ ให้คนได้ชุดตรวจ ที่มีคุณภาพ
แพทย์ชนบท เตรียมตรวจสอบ คุณภาพ ชุดตรวจ ATK ที่ภาครัฐจัดซื้อ

หลัง แพทย์ชนบท บุกกรุง เข้ามาช่วยแก้ปัญหา ตรวจโควิด ชุมชนแอดอัด ที่เข้าถึงการสาธารณสุข ได้ยา

ล่าสุด วันนี้ 17 สิงหาคม 2565 โพสต์ แถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบท ฉบับที่ 3 ระบุว่า…

“ชมรมแพทย์ชนบท และภาคประชาชนระดม 60 ทีม พร้อมตรวจสอบ ATK เจ้าปัญหา แถลงโดย นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

การประมูล ATK 8.5 ล้านชิ้น ที่มีการยกทีมทั้ง กระทรวงสาธารณสุข อย. องค์การเภสัชกรรม สปสช. รามาธิบดี มาแถลงข่าว ยืนยันการจัดซื้อตามผลการประมูล ที่ได้บริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด เสนอ ATK ยี่ห้อ LEPU โดยที่มีข้อกังขา ถึงคุณภาพและความแม่นยำ สะท้อนชัดว่า การประมูลครั้งนี้ไม่ธรรมดา”

“หากทางกระทรวงสาธารณสุข จะอาศัยโอกาสที่มีการร้องเรียนถึงข้อกังขา ในคุณภาพของ ATK ที่ผ่านการประมูล ก็สามารถทดสอบชุดตรวจ ATK LEPU และยี่ห้ออื่นใดในสนามจริงได้ ใช้เวลาเพียง 3-4 วันก็ทราบผล ว่าชุดตรวจ ATK ดังกล่าว มีประสิทธิภาพจริงดังที่ระบุไว้หรือไม่

แต่กลับไม่ทำ คงเพราะไม่มั่นใจในผลการทดสอบในสนามจริงเช่นกัน (ข้อมูลจากการวิจัยที่ปากีสถานในวารสาร Virology Journal ที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 33,000 คน สรุปชัดเจนให้ยกเลิกการใช้ ATK ยี่ห้อ LEPU เพราะมีผลการตรวจที่ไม่แม่นยำ)”

“กระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงข่าวเพื่อยืนยันการจัดซื้อต่อไป ว่าถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว การทำถูกต้องตามขั้นตอน ไม่ได้แปลว่าจะได้ของดีมีคุณภาพ ที่ราคาเหมาะสมเสมอไป

อาจมีผลประโยชน์แอบแฝง หรือได้สินค้าที่คุณภาพไม่ดี พอกับสถานการณ์วิกฤตมาใช้ก็เป็นได้

ดังนั้นชมรมแพทย์ชนบทจึงเห็นว่า กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่พยายามปกป้อง ภาษีประชาชนอย่างเต็มกำลัง”

“อำนาจการจัดซื้ออยู่ที่องค์กรรัฐ แต่อำนาจการตรวจสอบหลังการจัดซื้อ อยู่ที่พวกเราภาคประชาชนเช่นกัน

ดังนั้น ชมรมแพทย์ชนบทร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาชน ที่ได้ปฏิบัติการบุกกรุงทั้ง 3 ครั้ง ได้ออกแบบปฏิบัติการครั้งที่ 4 จะระดมทีมปฏิบัติการ 60 ทีมในทุกภาค

เพื่อเข้าตรวจสอบชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการประมูลว่ามีคุณภาพทั้ง sensitivity และ specificity ดังที่กล่าวอ้างหรือไม่ มีผลบวกปลอม และผลลบปลอม ในสัดส่วนที่เกินกว่าจะรับได้หรือไม่”

ทั้งนี้ เราจะเริ่มปฏิบัติการทันที ที่ชุดตรวจได้กระจายลงสู่พื้นที่ และหากผลการตรวจสอบ พบว่าชุดตรวจมีคุณภาพต่ำ เกินกว่าที่จะรับได้ เรื่องนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นปฏิบัติการเพื่อปกป้องประชาชน ให้คนไทยได้รับชุดตรวจ ที่มีมาตรฐานสูง ทำไมคนไทยจะได้รับชุดตรวจ ATK หรือ วัคซีนที่มีประสิทธิภาพไม่ได้

ทำไมรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต้องเป็นเบนซ์ เครื่องบินรบต้องเป็น F16 แต่วัคซีนและชุดตรวจ ATK ต้องเป็นยี่ห้อที่มีข้อกังขา”

“ทราบว่า ทางกระทรวงสาธารณสุข จะใช้งบอีก 180 ล้านจัดซื้อ ATK อีกล็อต เพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรสุขภาพ

จริงเท็จประการใด ใช้งบก้อนใด จัดซื้ออย่างไร LEPU อีกหรือไม่ ชมรมแพทย์ชนบทยืนยันว่า เรื่อง ATK นี้ไม่ธรรมดา ฝากประชาชนคนไทยทุกคนติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป”

คลิปอีจันแนะนำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co