โควิดสายพันธุ์ใหม่ เพิ่มความเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง

ผลการศึกษาระหว่างประเทศ เผย โควิดสายพันธุ์ใหม่ เพิ่มความเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง หรือ สโตรก (Stroke)
โควิดสายพันธุ์ใหม่ เพิ่มความเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง
ภาพ อีจัน

มหาวิทยาลัยฮีบรูแห่งเยรูซาเล็ม (HUJI) เผยผลการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับใหม่ ซึ่งระบุว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิดสายพันธุ์ใหม่ สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรก (Stroke) ได้

โดยเป็นผลการศึกษาแบบครอบคลุม ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารโรคหลอดเลือดสมอง จัดทำโดยคณะนักวิจัยจำนวน 114 คน จาก 22 ประเทศ ซึ่งผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์การแพทย์ 136 แห่ง ใน 32 ประเทศ ซึ่งนักวิจัยพบอุบัติการณ์หรือการเกิดขึ้นของโรคหลอดเลือดสมองที่เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่อายุน้อยอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยอายุใกล้เคียงกันในช่วงก่อนที่จะมีโรคโควิด-19 เกิดขึ้น

บุคลากรการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในกรุงอังการา เมืองหลวงของตุรกี วันที่ 16 เม.ย. 2564
บุคลากรการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในกรุงอังการา เมืองหลวงของตุรกี วันที่ 16 เม.ย. 2564ภาพ XINHUA

ทั้งนี้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัยดังกล่าว ได้รายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ สโตรก (Stroke) ทั้งหมด 432 ราย ที่มีผลตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 หลังจากพวกเขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองและภาวะร้ายแรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสมอง

โดยผู้ป่วยกลุ่มสำรวจข้างต้น แบ่งเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากสมองขาดเลือดเฉียบพลัน 323 ราย หรือ ร้อยละ 74.8 ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในสมอง 91 ราย หรือ ร้อยละ 21.1 และผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตัน 18 ราย หรือ ร้อยละ 4.2

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังพบอีกปัญหา คือ กลุ่มผู้ป่วยอายุน้อยมีโอกาสสูงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากสมองขาดเลือด โดยไม่ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงแบบทั่วไปที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง อาทิ โรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดอย่างความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือการสูบบุหรี่

โควิดใกล้ตัวเข้ามาทุกที หากใครที่เป็นกังวล ยังไม่มีประกันโควิด?

คลิกเลย https://bit.ly/3mQewun ลิงค์เดียว มีให้เลือกหลายรูปแบบการคุ้มครอง ทำประกันวันนี้ มีระยะเวลาการรอคอย 14 วัน นะคะ ทำเร็ว รับความคุ้มครองเร็ว

*1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

อีจัน
www.ejan.co