AD

โควิด-19 ปทุมธานี ประกาศปิดโรงเรียน พื้นที่รังสิต

โควิด-19 ปทุมธานี ประกาศปิดโรงเรียน พื้นที่รังสิต ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564
โควิด-19 ปทุมธานี ประกาศปิดโรงเรียน พื้นที่รังสิต
ภาพ rangsit.org
AD

จากกรณี สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ตลาด ล่าสุดเทศบาลนครรังสิต ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ทั้ง 12 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 ถึงวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และให้มาเรียนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

โดยในระหว่างปิดสถานศึกษาให้แต่ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐอย่างเคร่งครัด และหากมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสกลุ่มผู้มีความเสี่ยง ให้กักตัว พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ รวมทั้งหมั่นตรวจสอบข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นระยะ

ภาพ rangsit.org

สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ที่ประกาศปิด ได้แก่
- โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
- โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
- โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
- โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
- โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
- โรงเรียนเพียรปัญญา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สินสมุทร
- ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กฯ เอื้ออาทรรังสิต
- โรงเรียนดวงกมล
- โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co