โฆษกรัฐบาลแจง ครม.ไม่ได้มีมติให้ยกเลิกรักษาผู้ป่วยโควิด ใน รพ.เอกชน

โฆษกรัฐบาล แจง กรณี ครม.มีมติให้ยกเลิกรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ใน รพ.เอกชน เป็นเพียงข้อเสนอของหน่วยงานเท่านั้น ยืนยัน รัฐบาลมีนโยบายดูแลคนไทยที่ติดโควิดฟรี!!!
โฆษกรัฐบาลแจง ครม.ไม่ได้มีมติให้ยกเลิกรักษาผู้ป่วยโควิด ใน รพ.เอกชน

(5 ม.ค.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ผ่านโซเซียลมีเดีย ว่า “ครม.มีมติให้ผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนโควิด หากตรวจเจอโควิดจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ติดเชื้อจะต้องใช้สิทธิ์ตามสถานพยาบาลที่มีสิทธิ์ (ประกันสังคม หรือบัตรทอง) หากจะพักรักษาใน Hospital หรือ รพ.เอกชนจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง หรือใช้ประกันเอกชนที่ตนมี”

ขอบคุณภาพจาก : รัฐบาลไทย

นายธนกร เผยว่า ขอยืนยันว่าข้อความที่เผยแพร่ดังกล่าว เป็นเพียงข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.64 ได้มีมติให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องนี้ไปพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมและกรอบเวลาในการให้การใช้สิทธิ UCEP กลับเข้าสู่ระบบปกติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น ในขณะนี้การดำเนินการทุกอย่างยังคงเดิม ไม่มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น

นายธนกร ยืนยันว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน ปัจจุบัน ผู้ป่วยโควิด-19 ทุกสิทธิ สามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้เอง ประชาชนไม่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ห้ามโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ป่วย ยืนยันรัฐบาลดูแลให้สิทธิ์ประโยชน์ครอบคลุมทุกกรณี ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน โรงพยาบาลสนาม และการรักษาตัวที่บ้าน ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลในเรื่องดังกล่าว รัฐบาลมีนโยบายดูแลคนไทยทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่า

คลิปอีจันแนะนำ
ลูกตาย พ่อแม่ไม่ติดใจ แล้วทำไมถึงไม่จบ?

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co