โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศ ยอดจอง โมเดอร์นา เต็มแล้ว

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศ ยอดจอง วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา เต็มแล้ว
โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศ ยอดจอง โมเดอร์นา เต็มแล้ว
ยอดจอง วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นาภาพ อีจัน

จากกรณีโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไป สามารถจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา โดยเริ่มเมื่อเวลา 8.30 น. ของวันนี้ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ในราคา 1,500 บาทต่อโดส ผ่านเว็บไซต์ https://www3.ra.mahidol.ac.th/moderna

ประกาศต้นฉบับ
ประกาศต้นฉบับภาพ เว็บไซต์ : ra.mahidol.ac.th/moderna

ล่าสุด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ซึ่งเปิดให้ประชาชนจองฉีดวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ว่า

"ขณะนี้ ระบบได้รับการสั่งจองวัคซีนโควิด-19 ทางเลือก Moderna ครบเต็มจำนวนแล้ว"

"ทั้งนี้ ผู้ที่จองสำเร็จจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่จองเสร็จ หากครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่ชำระเงินเต็มจำนวน ระบบจะยกเลิกการจองดังกล่าว และบุคคลอื่นสามารถจองใหม่ได้
หากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัคซีนเพิ่มเติมที่จะเปิดให้จองเพิ่มในอนาคต จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป"

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co