โรงพยาบาลสนาม มทส. นครราชสีมา เตรียมพร้อม รองรับ ผู้ป่วยโควิด ได้ 200 เตียง
ภาพจากอีจัน

โรงพยาบาลสนาม มทส. นครราชสีมา เตรียมพร้อม รองรับ ผู้ป่วยโควิด ได้ 200 เตียง

รมว.อว. ตรวจความพร้อม โรงพยาบาลสนาม มทส. นครราชสีมา พร้อมรับผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด 200 เตียง

วันที่ 22 เม.ย.64 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้นำคณะเเละสื่อมวลชน เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงพยาบาลสนามในสังกัด อว. พร้อมให้กำลังใจ

บุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจฝ่าวิกฤติโควิด-19 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมมอบนโยบายแนวทางการรับมือสถานการณ์ COVID-19

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวรายงานสรุปว่า "จังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดใช้งานโรงพยาบาลสนามแห่งแรก ขนาด 100 เตียง ภายในอาคารชาติชายฮอล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นแห่งที่สอง เพื่อรองรับผู้ป่วยในจังหวัด

ตอนนี้สภานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ ล่าสุด (22 เม.ย.64) พบผู้ป่วยติดโควิด-19 เพิ่ม จำนวน 25 ราย รวมมียอดผู้ป่วยสะสมรวม 353 ราย รักษาหาย 15 ราย ยังรักษาอยู่ 338 ราย ใน 22 อำเภอ

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตแพทย์ได้ปีละ 90 คน นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ที่ให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤติในพื้นที่จังหวัดนคราชสีมา รวมถึงจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการรับรองเป็นโรงแพทย์แห่งที่ 12 ของประเทศ

เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยได้เสริมกำลังคลินิก ARI สำหรับตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงสัมผัสโรค การใช้อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ

รองรับการเข้าพักรักษาตัวของผู้ป่วยปานกลางและผู้ป่วยหนักซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 250 เตียง ประกอบด้วย หอผู้ป่วยวิกฤติ ห้องความดันลบ หอผู้ป่วยอาการปกติ จำนวน 50 เตียง และหอผู้ป่วยอาคารเฝ้าระวัง จำนวน 120 เตียง รวมถึงสถานที่กักตัวเฝ้าระวัง (Local Quarantine) ที่หอพักสุรนิเวศ 17 (S17) จำนวน 66 ห้อง จัดสถานที่กักตัวเฝ้าระวังสำหรับนักศึกษา มทส. ที่หอพัก สุรนิเวศ 13 14

ส่วนการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการป่วยเล็กน้อย จำนวน 200 เตียง ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ รวมถึงการปิดสนามกีฬา สวนสาธารณะ ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ นอกจากนี้ แผนรับมือ หากมีการติดเชื้อและแพร่ระบาดในวงกว้าง และเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 รพ. มทส. สามารถรองรับการฉีดวัคซีนได้สูงสุดวันละ 500 คน ที่อาคารโภชนาการชั้น 2 สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก

ภาพจากอีจัน

ด้าน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวง อว. ได้มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัย โรงเรียนแพทย์ และสถาบันวิจัยต่างๆ ภายใต้สังกัด อว. ที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เเละปัจจุบันได้เปิดพื้นที่โรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 37 แห่ง มีเตียงกว่า 12,822 เตียง พร้อมกับบอกว่าทางกระทรวงการอุมดมศึกษาฯ ยินดี สนับสนุน เเละให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ หากสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้น ก็จะมีการจัดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในสังกัดของ อว. ให้เป็น รพ.สนาม เพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งยังบอกอีกว่า ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ยืนยันว่ามีเตียงเพียงพอในการรองรับผู้ป่วยเเน่นอน

หลังจากนั้น รมว.การอุดมศึกษาฯ ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ อว. ประกอบด้วย "หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไบติก (น้องบริสุทธ์ : Bori - SUT)" "เครื่องฆ่าเชื้อ

ชุด PPE ด้วย H2O2 กระบวนการโฟโตแคตาไบติก" "เครื่องกำจัดเชื้อไวรัสและฟอกอากาศด้วยระบบโคโรน่าดิสซาร์จ" และผลงานวิจัย มทส. ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน ประกอบด้วย "ตู้ตรวจเชื้อระบบทางเดินหายใจ ความดันบวก

(positive pressure) และความดันลบ (negative pressure)" "เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ" และผลงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ณ อาคารบริหาร มทส. "เครื่องมือตรวจวัด ประสิทธิภาพหน้ากากอนามัย" ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์มอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และภาคอีสาน ช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศ

ภาพจากอีจัน

ต่อด้วยการเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ Local Quarantine ณ อาคารหอพักสุรนิเวศ 17 คลินิกตรวจคัดกรองโรค (คลินิก ARI) ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติ ห้องความดันลบ หอผู้ป่วยอาการปกติ และหอผู้ป่วยอาคารเฝ้าระวัง ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล มทส.

อีจันขอให้เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละ เป็นด่านหน้าต่อสู้กับวิกฤติในครั้งนี้ด้วยนะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co