ไขว้ 4 สูตร! พิษณุโลกปรับสูตรฉีดวัคซีนให้คนที่ยังไม่เคยได้รับเข็ม 1

พิษณุโลกปรับสูตรฉีดวัคซีนไขว้ 4 สูตร ให้คนที่ยังไม่เคยได้รับเข็ม 1 สามารถเลือกสูตรเองได้ เริ่มฉีด 8 พ.ย. 64
ไขว้ 4 สูตร! พิษณุโลกปรับสูตรฉีดวัคซีนให้คนที่ยังไม่เคยได้รับเข็ม 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก แจ้งปรับสูตรฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนในจังหวัด สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเลย โดยระบุว่า จังหวัดพิษณุโลก ปรับสูตรการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้หลากหลาย สนองตอบความต้องการของประชาชน พร้อมขอเชิญประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ชาวพิษณุโลกร่วมกัน

โดยสูตรวัคซีนใหม่ที่ปรับ เริ่มวันที่ 8 พ.ย. 64 มีรายละเอียดดังนี้

สูตรที่ 1 ซิโนแวค เข็ม 1 + ไฟเซอร์ เข็ม 2

สูตรที่ 2 ซิโนแวค เข็ม 1 + แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2

สูตรที่ 3 ซิโนแวค 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 3

สูตรที่ 4 ซิโนแวค 2 เข็ม + ไฟเซอร์ เข็ม 3

โดยสามารถเลือกฉีดสูตรใดก็ได้ รับ Walk in สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดทุกแห่ง

ผู้ที่ฉีดเข็มแรกตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 64 เป็นต้นไป สามารถเลือกได้ทุกสูตร

กรณีผู้ฉีดเข็มแรกก่อนวันที่ 8 พ.ย. 64 และได้สูตรไขว้ ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า หากประสงค์จะรับเป็น ไฟเซอร์ ต้องได้รับ ซิโนแวค เป็นเข็ม 2 ก่อนแล้วจึงจะกระตุ้นด้วย ไฟเซอร์ ในเข็มที่ 3 (สูตรที่ 4)

คลิปแนะนำอีจัน
“เงินติดตัว แม่มี ไม่ถึงร้อย ยอมอด เข้ากรุงมาฝึกอาชีพ”

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co