🔊 ได้หรือยัง เงินเยียวยา ประกันสังคม มาตรา 39, 40 เช็คด่วน

ประกันสังคม เริ่มโอน เงินเยียวยา มาตรา 39, 40 วันนี้ ไปจนถึงสิ้นปี 64
🔊 ได้หรือยัง เงินเยียวยา ประกันสังคม มาตรา 39, 40 เช็คด่วน
เงินเยียวยา ประกันสังคภาพ อีจัน

ในวันนี้ (18 พ.ย. 64) สำนักงานประกันสังคม เริ่มโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนตาม มาตรา 39, มาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิในโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และได้สถานะสีเขียว จะได้รับเงินโอนในวันนี้ 5,000-10,000 บาท แต่กลุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ ที่ขึ้นสถานะสีแดง ซึ่งมีสถานะรับเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินโอน

สำนักงานประกันสังคมจะทยอยโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องทุกสัปดาห์ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ส่วนใหญ่ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินโอนจากโครงการฯ เกิดจากการโอนไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน เป็นต้น โดยวิธีแก้ไขคือให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์เป็นผูกกับเลขบัตรประชาชน ส่วนคนที่บัญชีปิด ให้ดําเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน โดยสำนักงานประกันสังคมจะทยอยโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องทุกสัปดาห์ดังนี้ มาตรา 39 และมาตรา 40 โอนทุกวันพฤหัสบดี มาตรา 33 โอนทุกวันศุกร์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คลิปแนะนำอีจัน
แต่งเมียได้ เพราะไม้ด่าง

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co