ไต้หวัน ขยายเวลาฟรี วีซ่า จนถึง ก.ค. 65 แต่ยังไม่อนุญาตให้ ท่องเที่ยว

ไต้หวัน ขยายเวลาฟรี วีซ่า ! จนถึง ก.ค. 65 แต่ยังไม่อนุญาตให้ ท่องเที่ยว ใน ช่วงโควิด-19 ระบาด
ไต้หวัน ขยายเวลาฟรี วีซ่า จนถึง ก.ค. 65 แต่ยังไม่อนุญาตให้ ท่องเที่ยว
ไต้หวัน ขยายเวลาฟรี วีซ่า ภาพ อีจัน

สำหรับเพื่อนๆที่รับวัคซีนครบโดส ตอนนี้อาจคงอยากเที่ยวสุดๆพร้อมเก็บกระเป๋า แต่ถึงยังไงก็ตามการเดินทางข้ามประเทศในช่วงนี้ก็ยังคงต้อง ศึกษาให้ดีเพราะการกลับมาระบาดหนักทำให้หลายประเทศยังชะลอเรื่องการเปิดประเทศ โดยทางไต้หวันขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้เดินทางระหว่างประเทศไปยังไต้หวัน เนื่องจากมีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มขึ้น ขณะที่การออกวีซ่าถูกระงับ สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับบุคคลสัญชาติและผู้อยู่อาศัยที่ถือใบรับรองถิ่นที่อยู่ ROC (ไต้หวัน) ที่ถูกต้อง

เพื่อปรับปรุงนโยบายการขอวีซ่าไต้หวันสำหรับประชาชนในกลุ่มประเทศสมาชิกและประเทศรัสเซีย กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมระหว่างรัฐมนตรีในวันที่ 12 เมษายน 2564 เพื่อตรวจสอบนโยบายต่ออายุแผนการทดลองยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวให้แก่ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย รวมถึงการขยายระยะเวลาแผน “กวนหง” (วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว) และการอำนวยความสะดวกการขอวีซ่าออนไลน์สำหรับประชาชนในอาเซียน

ทั้งนี้หลังจากประเมินประสิทธิผลของมาตรการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าดังกล่าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาความจำเป็นในการเดินทางระหว่างประเทศหลังโรคระบาด ทางหน่วยงานได้ตัดสินใจขยายระยะเวลาฟรีวีซ่าในประเทศไทย, บรูไน , ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 รวมถึงขยายระยะเวลาแผน “หงกวน” ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อนุญาตนักเดินทางบางกลุ่ม

มีการยกเว้นการปิดพรมแดนสำหรับการศึกษา เหตุฉุกเฉิน หรือด้านมนุษยธรรม การยกเว้นยังใช้กับคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของคนสัญชาติ ROC (ไต้หวัน) ต้องได้รับการอนุญาตพิเศษจากศูนย์บัญชาการแพร่ระบาดกลาง (CECC) ก่อนจึงจะยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศแบบพิเศษ

ต้องแสดงใบรับรองแพทย์/ผลตรวจเชื้อ จะต้องแสดงหลักฐานการทดสอบ RT-PCR ที่เป็นลบในภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ภายใน 2 วันตามปฏิทินก่อนออกเดินทาง เมื่อเดินทางมาถึง การทดสอบจะคำนวณจาก "วันที่เก็บตัวอย่าง" ไม่ใช่วันที่ในรายงานการทดสอบ

ต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม

ผู้โดยสารจะต้องกรอก 'ระบบกักกันสำหรับแบบฟอร์มการเข้า' ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน

อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลายกเว้นวีซ่าดังกล่าว เป็นเพียงการขยายระยะเวลาของมาตรการที่มีอยู่เดิมเท่านั้น กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันย้ำว่า ตอนนี้ไต้หวันยังคงไม่เปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนนโยบายเปิดประเทศในอนาคต ยังคงต้องรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดไปก่อน

คลิปอีจันแนะนำ
“พี่คะ เห็นคนตกน้ำไหม” เสียงเล่าจากคนตกปลา #แตงโมนิดา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co