ไทยคู่ฟ้า โพสต์ ซิโนแวค 2 เข็ม คุมเชื้อสายพันธ์ อัลฟา เดลต้า ได้สูง

ผลทดสอบกับคนไทย! ไทยคู่ฟ้า โพสต์ ซิโนแวค 2 เข็ม คุมเชื้อสายพันธ์ อัลฟา เดลต้า ได้สูง
ไทยคู่ฟ้า โพสต์ ซิโนแวค 2 เข็ม คุมเชื้อสายพันธ์ อัลฟา เดลต้า ได้สูง

ท่ามกลางวิกฤติโควิด คนโหยหาวัคซีน เพื่อป้องกันชีวิต

เมื่อวานนี้ 20 กรกฎาคม 2565 เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความ ระบุว่า “กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผย รายงานการศึกษาประสิทธิผล วัคซีนซิโนแวค จากสถานการณ์จริง ที่ได้นำมาฉีดให้คนไทยใน 4 แหล่ง ดังนี้

1. จังหวัดภูเก็ต ได้ติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 64 จำนวนกว่า 1,500 ราย พบการติดเชื้อ เพียง 124 ราย หากเทียบกัน ระหว่างผู้รับวัคซีน และไม่ได้รับวัคซีน พบว่าประสิทธิผล ควบคุมติดเชื้ออยู่ที่ 90.7%

2. จังหวัด สมุทรสาคร ได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กว่า 500 ราย ช่วงเดือน เม.ย. 64 พบติดเชื้อ 116 ราย ประสิทธิผล ควบคุมติดเชื้ออยู่ที่ 90.5%

3. จังหวัด เชียงราย ได้ติดตาม การติดเชื้อในบุคลากรสาธารณสุข ช่วงเดือน มิ.ย. 64 กว่า 500 ราย พบการติดเชื้อ 40 ราย

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความรุนแรงเรื่อง ปอดอักเสบ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพบว่า ประสิทธิผลของซิโนแวค 2 เข็ม ควบคุมติดเชื้ออยู่ที่ 88.8% และ ควบคุมปอดอักเสบอยู่ที่ 84.9%

สำหรับ บุคลากรที่ได้รับแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็มครบ 14 วัน ควบคุมติดเชื้ออยู่ที่ 83.8%

4. กรมควบคุมโรค ได้ใช้ฐานข้อมูลติดตามบุคลากรสาธารณสุข ที่ติดเชื้อทั้งประเทศ และ ข้อมูลการรับวัคซีน ช่วงเดือน พ.ค. 64 ที่การระบาดเป็นสายพันธุ์อัลฟา พบว่าประสิทธิผลซิโนแวค 2 เข็ม อยู่ที่ 71%

ส่วนเดือน มิ.ย. 64 ที่เริ่มมีการระบาดของสายพันธุ์เดลตา ทั้งประเทศราว 20 - 40% พบประสิทธิผลอยู่ที่ 75%

ดังนั้น หากฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม สามารถ ควบคุมติดเชื้อจากสายพันธุ์อัลฟา ได้ประมาณ 90% และ ควบคุมปอดอักเสบได้ 85% ส่วนประสิทธิผล ต่อสายพันธุ์เดลตาขณะนี้ ถือว่ายังคงที่

สำหรับ การฉีดเข็มกระตุ้น และการฉีดสลับประเภทของวัคซีนนั้น จากการศึกษาทางห้องปฏิบัติการ พบว่าจะสามารถ เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้ได้สูงกว่าเดิมได้รวดเร็ว และสูงมากขึ้น

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co