ไม่ต้องกังวล !! ผู้ประกันตน ม.33 รับ เงินเยียวยารอบสอง 13 สิงหาคม นี้

ไม่ต้องกังวล !! โฆษกกระทรวงแรงงาน เผย ผู้ประกันตน ม.33 เตรียมรับ เงินเยียวยารอบสอง 13 สิงหาคม นี้
ไม่ต้องกังวล !! ผู้ประกันตน ม.33 รับ เงินเยียวยารอบสอง 13 สิงหาคม นี้
ผู้ประกันตน ม.33 รับ เงินเยียวยาภาพ อีจัน

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เผย ตามที่ ครม. มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยาในกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ "เคอร์ฟิว" และ "ล็อกดาวน์" เริ่มจ่ายเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 วันละ 1 ล้านคน โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ เลขบัตรประชาชนผู้ประกันตน ม.33 ใน 9 ประเภทกิจการ พื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา

ซึ่งวันที่ 4 และ 5 สิงหาคม มีผู้ประกันตน ม.33 ได้รับเงินโอนคนละ 2,500 บาท ไปแล้ว จำนวน 1,829,387 คน คิดเป็น 92% ทั้งนี้ยังมีผู้ประกันตน ม.33 อีกจำนวน 170,613 คน ที่โอนเงินไม่สำเร็จ ด้วยสาเหตุยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนสูงถึง 90% จำนวน 157,058 คน และจากสาเหตุอื่น ๆ อีก คือ บัญชีปิด/ไม่มีความเคลื่อนไหว 7% จำนวน 13,553 คน ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ และสาเหตุอื่น ๆ อีก 1% ซึ่งทำให้ท่านไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทันในการโอนรอบแรกนี้

ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา 13 สิงหาคม นี้
ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา 13 สิงหาคม นี้ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ในกลุ่มของผู้ประกันตน ม.33 ที่ตกหล่นในการโอนเงินรอบแรกนี้ ขอให้เร่งตรวจสอบข้อมูลตนเอง หากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วน ท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน โดยสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ หรือบัญชีปิด/ไม่เคลื่อนไหวแล้ว ให้ดำเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เพื่อรอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งสำนักงานประกันสังคม จะโอนให้อีกรอบในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม นี้

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.sso.go.th พร้อมแจ้งสาเหตุของกลุ่มที่ตกหล่น ว่าเหตุใดจึงโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ ในวันที่ 7 สิงหาคม นี้

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co