1 ต.ค.64 คลายล็อก คน กทม.เช็กด่วน กิจการไหน เปิดได้ - ไม่ได้บ้าง ?

คน กทม.เช็กด่วน 1 ต.ค.64 คลายล็อก ผ่อนปรนมาตรการ กิจการ กิจกรรมไหน เปิดได้ - ไม่ได้บ้าง ?
เช็กด่วน กิจการไหน เปิดได้
เช็กด่วน กิจการไหน เปิดได้ภาพ อีจัน

พรุ่งนี้แล้ว (1 ต.ค.64) ที่ กทม.จะเริ่มคลายล็อก บางกิจการ- กิจกรรม คน กทม.รีบเช็กเลย มีอะไรเปิดได้ -เปิดไม่ได้ บ้าง ?

โดยในวันนี้ (30 ก.ย.64) เพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 43 ผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณี

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28/2564 มีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43) ผ่อนปรนกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมที่สามารถเปิดได้ โดยมีมาตรการ DMHTTA ควบคุมอย่างเคร่งครัด

-สถานศึกษา โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักอนามัย กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความจำเป็นและติดตามให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

-สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เด็กพิเศษ โดยให้สำนักอนามัย กทม. พิจารณาอนุญาต

-ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดไม่เกิน 21.00 น. ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภค (ห้องปรับอากาศ ไม่เกินร้อยละ 50 ของที่นั่งปกติ หากเป็นพื้นที่เปิดที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ให้มีผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของที่นั่งปกติ) หากเป็นร้านที่มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่น ต้องมีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน งดการสัมผัสผู้ใช้บริการ นักดนตรีต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แต่นักร้องและนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าให้ถอดหน้ากากขณะแสดงได้

-ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด เปิดได้ถึง 21.00 น. สำหรับร้านสะดวกซื้อที่เปิดในช่วงกลางคืนให้ปิดตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น.

-ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ไม่เกินร้อยละ 75 ของผู้ใช้บริการปกติ งดบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม

-โรงภาพยนตร์ เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50 งดบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม

-สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ทำเล็บ ร้านสัก ให้บริการเฉพาะนัดหมาย จนถึงเวลา 21.00 น. สำหรับร้านสัก ผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผล ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม.

-ร้านสปา นวดแผนไทย ให้บริการเฉพาะนัดหมาย รายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง จนถึงเวลา 21.00 น.
สำหรับกิจการสปา ผู้เข้ารับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผล ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม.

-สวนสาธารณะ สนามกีฬา สระน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่โล่ง หรือในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สำหรับยิม ฟิตเนส เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และงดการอบตัวหรืออบไอน้ำ

-สนามกีฬา
การใช้สนามกีฬาเพื่อการแข่งขัน แบบมีผู้เข้าชมต้องขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อกทม. แบบไม่มีผู้เข้าชมต้องขออนุญาตสำนักอนามัย กทม. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

-ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์การค้า เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น.

-การถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์

-โรงมหรสพ โรงละคร ขออนุญาตสำนักอนามัย กทม. เปิดได้ 21.00 น. และเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

-โรงเรียนสอนมวย ยิม สถาบันลีลาศ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

-สถานที่ควบคุมน้ำหนัก

-ศูนย์พระเครื่อง สนามพระเครื่อง

-สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

-สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง เปิดเฉพาะกิจกรรมตามประเพณี เช่น งานหมั้น โดยไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร

-โรงแรม งดการประชุม สัมมนา

ทั้งนี้ สถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิด จะมีการกำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด ทุกกิจกรรมการรวมตัวของบุคคล ห้ามไม่ให้เกิน 25 คน

สถานที่ยังคงปิดให้บริการ

-ผับ บาร์ คาราโอเกะ

-อาบอบนวด

-กิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร

-สวนน้ำ สวนสนุก

-สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก

-ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ตู้เกม

-ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ

-สนามกีฬาในร่มทุกประเภท (ยกเว้นสถานที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก)

-สถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืน)

-สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่

-สนามชนโค

-สนามม้า

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43) พร้อมไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลด

https://www.prbangkok.com/th/covid/detail/19/4902

คลิปแนะนำอีจัน
#คดีโกงมือถือนักเรียนเครียดตาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co