15 ก.ค. 64 โควิดสมุทรปราการ ดับ 14 ศพ ติดโควิด +846 ราย

โควิดสมุทรปราการ วันนี้ 15 ก.ค. 64 ติดโควิด เพิ่ม 846 ราย คร่าชีวิตอีก 14 ศพ
15 ก.ค. 64 โควิดสมุทรปราการ ดับ 14 ศพ ติดโควิด +846 ราย

15 ก.ค. 64 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงาน สถานการณ์การ โควิดสมุทรปราการ วันนี้ ติดโควิด รายใหม่ 846 ราย โดยแย่งเป็นการติดเชื้อในพื้นที่ 670 ราย ดังนี้

อ.เมือง 293 ราย

อ.บางบ่อ 5 ราย

อ.บางพลี 178 ราย

อ.พระประแดง 98 ราย

อ.พระสมุทรฯ 41 ราย

อ.บางเสาธง 55 ราย

และรับผู้ป่วยมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 176 ราย

วันนี้มีข่าวเศร้า พบ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 14 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

รายที่ 1 เพศชาย อายุ 50 ปี โรคประจำตัว หลอดเลือดสมอง

รายที่ 2 เพศชาย อายุ 74 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน /ความดันโลหิตสูง

รายที่ 3 เพศชาย อายุ 57 ปี ไม่มีโรคประจำตัว

รายที่ 4 เพศหญิง อายุ 71 ปี โรคประจำตัว มะเร็งปากมดลูก

รายที่ 5 เพศหญิง อายุ 54 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจ

รายที่ 6 เพศหญิง อายุ 74 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรคไตเรือรังระยะ 4

รายที่ 7 เพศหญิง อายุ 90 ปี โรคประจำตัว มะเร็งปากมดลูก

รายที่ 8 เพศชาย อายุ 86 ปี ไม่มีโรคประจำตัว

รายที่ 9 เพศชาย อายุ 55 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง

รายที่ 10 เพศหญิง อายุ 42 ปี ไม่มีโรคประจำตัว

รายที่ 11 เพศชาย อายุ 68 ปี ไม่มีโรคประจำตัว

รายที่ 12 เพศชาย อายุ 54 ปี ไม่มีโรคประจำตัว

รายที่ 13 เพศชาย อายุ 87 ปี ไม่มีโรคประจำตัว

รายที่ 14 เพศชาย อายุ 59 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง

ส่วนภาพรวมสถานการณ์ โควิดสมุทรปราการ ระลอกใหม่ (นับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64) ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 25,160 ราย เสียชีวิตสะสม 248 ราย

Related Stories

No stories found.