16 ก.ย.นี้ สปสช.แจก ชุดตรวจโควิด ATK ปชช.กลุ่มเสี่ยง ฟรี

ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้ สปสช.เตรียมแจกชุดตรวจ ATK ฟรี 8.5 ล้านชิ้น ให้ ปชช.กลุ่มเสี่ยง ตรวจโควิด คนละ 2 ชุด
16 ก.ย.นี้ สปสช.แจก ชุดตรวจโควิด ATK ปชช.กลุ่มเสี่ยง ฟรี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมแจกชุดตรวจ ATK ฟรี 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาสำหรับตรวจโควิดด้วยตนเอง คนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน เพื่อควบคุมและลดการระบาดของโรคโควิด-19 เริ่ม 16 ก.ย. 64

ใครบ้างที่เข้าข่าย ‘กลุ่มเสี่ยง’ รับชุดตรวจฟรี

-ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หรือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)

-ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)

-ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด

-ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

การแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1) แจก ATK ณ ชุมชนแออัดและตลาด

ผู้ประสานงาน/ อสม./ อสส. ลงทะเบียนรับ ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) หรือหน่วยบริการในพื้นที่ จากนั้นนำ ATK มาแจกให้กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วจากเจ้าหน้าที่ หรือแอปฯ เป๋าตัง

2) แจกที่หน่วยบริการ/ คลินิก/ ร้านยาที่ร่วมโครงการ

-ประชาชนที่มีสมาร์ทโฟน : กรอกแบบคัดกรองในแอปฯ เป๋าตัง ที่เมนู “รับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี” เพื่อทำแบบประเมิน และหากผลประเมินพบว่า สามารถรับ ATK ได้ ให้เลือกคลินิกหรือร้านยาที่จะไปรับชุดตรวจ

-กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน : สามารถขอรับ ATK ได้ที่ รพ., รพ.สต.,ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้

คลิปอีจันแนะนำ
สธ.สอนตรวจโควิด ด้วย “Antigen Test kit”

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co