18 พ.ค.64 ผู้ต้องขัง ติดเชื้อเพิ่ม 1,408 ราย

กรมราชทัณฑ์ เผย ยอดผู้ต้องขังติด จากเรือนจำ 13 แห่งทั่วประเทศ ติดเชื้อ 1,408 ราย พร้อมเสนอของบประมาณ 411 ล้านบาท ใช้ในวิกฤตโควิด
18 พ.ค.64 ผู้ต้องขัง ติดเชื้อเพิ่ม 1,408 ราย

(18 พ.ค.64) นายสิทธิ สุทธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน มีผู้ต้องขังติดเชื้ออยู่ระหว่างการรักษา 11,670 ราย จากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ จำนวน 13 แห่ง โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้ จำนวน 1,408 ราย ดังนี้

1. เรือนจำกลางเชียงใหม่ ติดเชื้อ 50

2. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ติดเชื้อ 0

3. ทัณฑสถานหญิงกลาง ติดเชื้อ 245

4. เรือนจำกลางคลองเปรม ติดเชื้อ 159

5. เรือนจำพิเศษธนบุรี ติดเชื้อ 277

6. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ติดเชื้อ 7

7. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ติดเชื้อ 0

8. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ติดเชื้อ 342

9. เรือนจำพิเศษมีนบุรี ติดเชื้อ 0

10. เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ติดเชื้อ 0

11. เรือนจำอำเภอแม่สอด ติดเชื้อ 0

12. เรือนจำกลางสมุทรปราการ ติดเชื้อ 0

13. เรือนจำกลางบางขวาง ติดเชื้อ 328

ภาพ : กรมราชทัณฑ์

ส่วนเจ้าหน้าที่มีผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างการรักษา 35 ราย ทั้งนี้ เรือนจำและทัณฑสถานใดที่มีการแพร่ระบาดของโรค กรมราชทัณฑ์ได้สั่งการให้ดำเนินการ SWAB ผู้ต้องขังทั้งเรือนจำ และทัณฑสถานให้ครบ 100% iวมทั้ง X-RAY ปอดผู้ติดเชื้อจนครบทุกราย เพื่อแยกกลุ่มตามลักษณะอาการ และเร่งการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเรือนจำ การจัดหายาต้านไวรัส และในส่วนของผู้ต้องขังที่ตรวจไม่พบเชื้อในครั้งแรก จะต้องทำการตรวจหาเชื้อซ้ำทุก ๆ 7 วัน จนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะปกติ

ในประเด็นข้อสงสัยเรื่องงบประมาณเพื่อใช้ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สื่อมวลชนนำเสนอว่ามีเพียง 750,000 บาท นั้น ขอชี้แจงว่า งบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณที่เดิมตั้งไว้สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวไปเฉลี่ยจัดสรรให้กับเรือนจำและทัณฑสถาน สำหรับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด – 19

สำหรับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในสถานการณ์แพร่ระบาดครั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้เสนอคำขออนุมัติงบประมาณจากงบกลางไปยังสำนักงบประมาณแล้ว จำนวนประมาณ 411 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่ จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

อีจัน
www.ejan.co