โควิด 7 วัน ตาย 11 ราย ปอดอักเสบ 735 ราย เพิ่มขึ้น 3.7%

กรมควบคุมโรค เผยยอดคนติดโควิด 7 วัน (30 มิ.ย.- 6 ก.ค.67)
ตาย 11 ราย ปอดอักเสบ 735 ราย เพิ่มขึ้น 3.7%

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ช่วง 7 วันที่ผ่านมา (30 มิ.ย.- 6 ก.ค.67) แม้จะมีจำนวนผู้ติดโควิด-19 และเสียชีวิตลดลง แต่พบว่าจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ 735 ราย และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 340 ราย ยังมีจำนวนมาก

วันนี้ (8 ก.ค.67) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 6 ก.ค.67 พบ ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 1,377 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 197 ราย/วัน

ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 11 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน

ส่วนอยู่ที่ ผู้ป่วยปอดอักเสบ 735 ราย และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 340 ราย

เมื่อเทียบกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิ.ย.67

พบว่า มีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 3,256 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 465 ราย/วัน

มีผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 16 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 2 ราย/วัน

ส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบ 709 ราย และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 336 ราย

ขณะที่ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวิเคราะห์การระบาดของโควิด-19 ในไทย ว่า ข้อมูลสัปดาห์ล่าสุด 30 มิ.ย.-6 ก.ค.67จำนวนผู้ป่วยนอนรพ. 1,377 ราย เสียชีวิต 11 ราย ปอดอักเสบ 735 ราย และใส่ท่อช่วยหายใจ 340 ราย ยอดป่วยนอนรพ. ลดลงกว่าสัปดาห์ก่อน 57.7% ตายลดลง 31.25% แต่ปอดอักเสบเพิ่มขึ้น 3.7% และใส่ท่อเพิ่มขึ้น 1.2%

ดังที่เคยตั้งข้อสังเกตไปว่า สัปดาห์ก่อน ตัวเลขนอนรพ.พุ่งขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้นถึง 78% แต่สัปดาห์ล่าสุดนี้ ลดลงฮวบฮาบจากสัปดาห์ก่อนถึง 57.7% ประเมินว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ควรต้องค้นหาสาเหตุ เพื่อหาคำอธิบาย

หากประเมินจากธรรมชาติของการระบาด น่าจะพีคไปเมื่อช่วงกลางมิ.ย. แล้วเข้าสู่ขาลง 2-3 เดือนตั้งแต่ปลายเดือนก่อน

ทั้งนี้ทั้งตัวเลขนอนรพ. ปอดอักเสบ และใส่ท่อ ณ จุดเวลานี้สะท้อนให้เห็นลักษณะขาลง

และหากเปรียบเทียบจำนวนรวม 3 สัปดาห์ก่อนและหลังกลางเดือนมิถุนายน ก็จะพบว่า 3 สัปดาห์หลังสุดนี้ จำนวนป่วยนอนรพ.ลดลงราว 14% ในขณะที่ปอดอักเสบและใส่ท่อ ควรรอดูอีก 1-2 สัปดาห์ เพื่อใช้เปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา เพราะจะเหลื่อมเวลาหลังจากติดเชื้อ

อย่างไรก็ตาม คาดประมาณจำนวนคนติดเชื้อใหม่ต่อวันอย่างน้อย 9.836-13,661 ราย

ย้ำว่า ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ โรคยังชุกชุม ควรดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวสม่ำเสมอ