3 โรงพยาบาล ผนึกกำลัง จัดตั้ง ICU ศิริราชรวมใจ รักษาผู้ป่วยหนัก 24 ชม.

รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตรวจเยี่ยม ICU ศิริราชรวมใจ จากการ ผนึกกำลัง ของ 3 โรงพยาบาล (ศิริราช - ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ – ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) จัดตั้งเป็น ICU สนาม ดูแล รักษาผู้ป่วยหนัก ทุกกลุ่มโรค 24 ชม.
3 โรงพยาบาล ผนึกกำลัง จัดตั้ง ICU ศิริราชรวมใจ รักษาผู้ป่วยหนัก 24 ชม.
ICU ศิริราชรวมใจภาพ อีจัน

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เดินไปให้กำลังใจและเข้าเยี่ยมชม ICU ศิริราชรวมใจ โดยมี ศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ให้การต้อนรับ

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภาพ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

โดย รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า รพ.ศิริราช ถือเป็นป้อมปราการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยที่ต่อสู้ ทุ่มเทอย่างสุดชีวิตเพื่อรักษาชีวิตคนไทย การจัดสร้าง ICU ศิริราชรวมใจ เป็นการขยายการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยโควิด แต่ยังมีผู้ป่วยโรคหนัก ๆ หรือมีโรคประจำตัว หรือโรคแทรกซ้อนที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ICU ศิริราชรวมใจ
ICU ศิริราชรวมใจภาพ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

นอกจากการรักษาพยาบาลแล้ว ศิริราชเองยังได้ทำวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์มากมาย เช่น การศึกษาทดลองการฉีดวัคซีนไขว้ เพื่อมาโมเดลที่เหมาะสม การเตรียมข้อมูลสำหรับการฉีดเข็มที่ 3 และมีการวิจัยเกี่ยวกับชุดตรวจ ATK จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และได้นำออกสู่ท้องตลาดแล้ว

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้หอผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 ที่รองรับผู้ป่วยหนักเต็มทุกเตียง ซึ่ง รพ.ศิริราช ต้องขยายพื้นที่จัดตั้ง ICU สนามขึ้นรองรับผู้ป่วยหนักเพิ่มอีก 20 เตียง อย่างเร่งด่วนบริเวณข้างสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ใกล้กับท่าเรือรถไฟ

ICU ศิริราชรวมใจ
ICU ศิริราชรวมใจภาพ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ขณะนี้ ICU สนาม ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใต้ชื่อ “ICU ศิริราชรวมใจ” และเปิดรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาวันแรก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำใจจากประชาชน ที่ร่วมใจกันบริจาคเงินอย่างต่อเนื่อง การออกแบบและจัดสร้างอาคารแบบโมดูลาร์ โดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทางการแพทย์ในเครือทั้ง 3 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยหนักครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่มโรคที่ติดเชื้อโควิด

โดยประกอบด้วย 2 อาคาร จำนวน 20 เตียง เพื่อดูแลผู้ป่วยหนักโควิดที่มีโรคประจำตัวซับซ้อน หรือมีภาวะเร่งด่วนวิกฤต ครบครันด้วยเครื่องมือแพทย์มาตรฐานเดียวกับไอซียูในโรงพยาบาล มีระบบสนับสนุนเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ อาคารสนับสนุนเพื่อเป็นที่ทำงานและที่พักบุคลากร ห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์ มีครุภัณฑ์ที่จำเป็น ระบบปรับอากาศ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำสำเร็จรูป รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ เป็นต้น

คลิปอีจันแนะนำ
PAPR เพื่อรอยยิ้มด่านหน้า
อีจัน
www.ejan.co