4 โรคร่วม เกี่ยวข้อง การเสียชีวิตจาก โควิด-19
ภาพ XINHUA

4 โรคร่วม เกี่ยวข้อง การเสียชีวิตจาก โควิด-19

งานวิจัยล่าสุดค้นพบ 4 โรคร่วม เกี่ยวข้อง การเสียชีวิตจาก โควิด-19 จากฐานข้อมูลทั่วโลก
AD

งานวิจัยล่าสุดค้นพบว่า โรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง คือ 4 โรคร่วมหลัก ที่นำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

โดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธของออสเตรเลีย ค้นพบว่า โรคไตเรื้อรังเป็นโรคร่วมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากที่สุดในเชิงสถิติ หลังได้ทำการวิเคราะห์ฐานข้อมูลทั่วโลก ของผู้เข้าร่วมงานวิจัยจำนวน 375,859 คนจาก 14 ประเทศ

คณะนักวิจัยค้นพบด้วยว่าความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และโรคเบาหวาน เป็นภาวะทางการแพทย์ที่พบบ่อยที่สุด ในหมู่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 แต่โรคอ้วนไม่เพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิต ซึ่งต่างกับโรคร่วมอีก 2 ชนิดข้างต้น ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวถูกเผยแพร่ในวารสารเอ็มไบโอ (mBio)

ภาพ XINHUA
ดร.อดัม เทย์เลอร์ ผู้เขียนหลักร่วมของงานวิจัย กล่าวว่า
“โรคร่วมมักถูกระบุว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงของโรคโควิด-19 แต่ระดับผลกระทบของโรคร่วมแต่ละประเภทที่มีต่อโรคโควิด-19 ยังเป็นเรื่องที่ไม่ทราบแน่ชัด”

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาระดับโลกที่ครอบคลุมโรค ร่วมทั้งหมดที่มีการรายงานว่าเกี่ยวข้องกับอาการกำเริบซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งช่วยให้นักวิจัยระบุโรคร่วมเฉพาะที่มีความเสี่ยงสูงในผู้ป่วย ตลอดจนระบุกลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความเสี่ยงสูงได้

ทั้งนี้ศาสตราจารย์ซูเรช มาห์ลินกัม ผู้เขียนหลักของงานวิจัย กล่าวว่าโรคโควิด-19 เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของลิ่มเลือด ซึ่งผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานอาจมีความเสี่ยงสูง ที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของลิ่มเลือดอุดตันอันเป็นอันตรายต่อชีวิต

ส่วนในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เป็นโรคไตเรื้อรังนั้น ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายนั้นมีมากกว่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

คณะนักวิจัย ระบุว่า จะมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่ออธิบายความชุกที่สูงขึ้นของโรคร่วมเหล่านี้ในผู้ป่วยโรคโควิด-19

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co