App เป๋าตังค์ ล่ม ชาวบ้าน ท้อ! เงินเข้า แต่ใช้จ่ายไม่ได้

App เป๋าตังค์ ล่ม ชาวบ้าน จังหวัดพะเยา ท้อ! มียอดเงินเยียวยาโอนเข้า แต่ใช้จ่ายไม่ได้
App เป๋าตังค์ ล่ม ชาวบ้าน ท้อ! เงินเข้า แต่ใช้จ่ายไม่ได้
ภาพ ภูมิภาคอีจัน

ผู้สื่อข่าวภูมิภาคอีจัน รายงานกรณี Application "เป๋าตังค์" ล่ม หลังจากรัฐบาลกำหนดโอนเงินเยียวยาโครงการเราชนะ เข้าวันแรก วานนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) โดยชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ซึ่งได้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจำนวน 7,000 บาท มียอดเงินโอนเข้าจริง ในงวดแรก 2,000 บาท แต่ไม่สามารถนำไปใช้จ่ายได้

ภาพ ภูมิภาคอีจัน

เนื่องจาก Application "เป๋าตังค์" ล่ม พร้อมทั้งสะท้อนความคิดเห็นว่า น่าจะเป็นการเยียวยาในลักษณะเดิมที่ให้เป็นเงินสด ซึ่งสามารถนำมาใช้จ่ายอย่างอื่นได้ เนื่องจากการโอนเข้า Application "เป๋าตังค์" การจะนำไปใช้จ่ายเรื่องอื่นที่จำเป็นนั้นก็ลำบาก

ภาพ ภูมิภาคอีจัน

บางครั้งเดินทางไปถึงร้านค้าแล้ว แต่ไม่สามารถสแกนได้ ก็เสียเวลาทำให้เดือดร้อน บางคนที่ทำงานรายวัน ก็ต้องเสียเวลาในการที่จะต้องเดินทางไปใช้เงินดังกล่าวกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

ภาพ ภูมิภาคอีจัน

หากให้เงินเยียวยาเหมือนครั้งแรก ในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ก็สามารถนำไปใช้ได้ เช่นการนำเงินสดให้ลูกไปโรงเรียน หรือการนำเงินไปเติมน้ำมัน ในส่วนของใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน บางร้านจำหน่าย เกินความจำเป็นที่ต้องใช้

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co