Back Home วันที่ 49

Back Home วันที่ 49 ส่งผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาที่บ้านเกิดแล้ว 1,918 คน
Back Home วันที่ 49

โครงการส่งผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิด BACK HOME ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม-22 สิงหาคม 2564 รวมระยะเวลา 49 วัน ส่งผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษายังสถานพยาบาลบ้านเกิดแล้ว 1,918 คน ใช้รถพยาบาล 395 เที่ยว

โดยในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เพจอีจัน ร่วมกับ มูลนิธิเพชรเกษม กรุงเทพฯ รับผู้ป่วยทั้งหมด 30 คน ใช้รถพยาบาล 5 คัน ส่งผู้ป่วยไปรักษายังสถานพยาบาลตามภูมิลำเนา ปลายทาง 8 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ 13 คน, อุดรธานี 1 คน, ขอนแก่น 1 คน, มหาสารคาม 2 คน, นครพนม 1 คน, ศรีสะเกษ 1 คน, อุบลราชธานี 4 คน และ ยโสธร 7 คน

อีจัน
www.ejan.co