Big Cleaning ล้าง ตลาดบางแค

กทม. โดยสำนักงานเขตบางแค จัดBig Cleaning ล้าง ตลาดบางแค เพื่อฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
Big Cleaning ล้าง ตลาดบางแค
ภาพ PR กทม.

เช้าวันนี้ (16 มีนาคม 2564) นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ สำนักงานเขตบางแคจึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ค้าในพื้นที่ ดำเนินการ Big Cleaning ล้างทำความสะอาดตลาด บริเวณย่านตลาดสดบางแค ถนนเพชรเกษม เขตบางแค ทั้ง 6 ตลาด ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดวันเดอร์ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ ตลาดใหม่บางแค และตลาดภาสม รวมทั้งแผงค้าริมบาทวิถีบริเวณหน้าตลาดบางแค โดยมีคณะผู้บริหารเขตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ

ภาพ PR กทม.

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตบางแค กล่าวว่า สำนักงานเขตบางแคได้เตรียมรถน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เขตบางแคที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผู้ประกอบการ เจ้าของแผง และผู้ค้าแผงลอยหน้าตลาดบางแค ดำเนินการทำความสะอาดตลาดบางแคตามหลักสุขาภิบาล โดยในช่วงเช้า จะทำความสะอาด (แบบแห้ง) ตั้งแต่การปัดกวาดเช็ดถู ล้างทำความสะอาดแผงค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ปัดหยากไย่เพดาน สะสางขยะ ของเหลือใช้ ปรับปรุงพื้นที่ตลาดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมตักขยะ ขุดลอกท่อ แบะฉีดไล่น้ำในท่อระบายน้ำในพื้นที่ตลาด และในช่วงบ่ายเป็นการฉีดล้าง ขัด และฆ่าเชื้อ ด้วยน้ำประปา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก การประปานครหลวง และฉีดล้างน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการสะสมของเชื้อโรคและบริเวณโดยรอบ

ภาพ PR กทม.

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ปิดตลาดทั้ง 6 แห่ง เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2564 จากนั้นจะประเมินผลจากการตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากจะพิจารณาขยายเวลาปิดตลาดออกไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co